کد خبر 110981

محصول دو شرکت سیمانی شامل شرکت سیمان کردستان و شرکت سیمان منددشتی در بازار اصلی بورس کالا پذیرش شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش محصول دو شرکت سیمانی شامل شرکت سیمان کردستان و شرکت سیمان منددشتی در بازار اصلی این بورس خبر داد؛ بدین ترتیب جمع سیمانی های پذیرش شده در بورس کالای ایران به عدد ۳۲ رسید.

براساس اطلاعیه های منتشر شده، پذیرش محصول شرکت سیمان کردستان پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصدمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۲ تیر ماه جاری در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین کمیته عرضه بورس کالا در این جلسه محصول سیمان شرکت سیمان منددشتی را پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی پذیرش کرد./کالاخبر

ارسال نظر

تازه ها