کد خبر 109280

مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران در اطلاعیه های جداگانه ای از پذیرش ۷ باب واحد تجاری شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در بازار فرعی بورس کالای ایران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پس از پیش قدم شدن آستان قدس رضوی در سال جاری برای پذیرش یک قطعه زمین ۱۵ هزار هکتاری خود در مازندران این بار نوبت شرکت عمران شهر جدید هشتگرد بود تا ۷ باب واحد تجاری خود را در بورس کالا پذیرش کند.

مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران در اطلاعیه های جداگانه ای از پذیرش ۷ باب واحد تجاری شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در بازار فرعی بورس کالای ایران خبر داد.

براساس این اطلاعیه ها، پذیرش ۷ باب واحد تجاری شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به شماره پلاک ثبتی ۱۴۹۳۱/۳۱۴، ۱۴۹۳۲/۳۱۴، ۱۴۹۳۴/۳۱۴، ۱۴۹۴۳/۳۱۴، ۱۴۹۴۴/۳۱۴ و ۱۴۹۴۵/۳۱۴ پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و نود و سومین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۱ خرداد ماه جاری در بازار فرعی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

سابقه معاملات املاک

گفتنی است این پذیرش ها پس از عرضه و معاملات موفق یک واحد تجاری در شهر جدید پردیس، یک قطعه زمین بانک اقتصاد نوین در بندرعباس و یک قطعه زمین وزارت دفاع در دماوند طی سال گذشته و همینطور پذیرش زمین ۱۵ هزار و ۳۹۰ هکتاری شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی در سال جاری، مورد تصویب قرار گرفته اند.

مشخصات واحدهای تجاری

مساحت عرصه و عیان ملک های تجاری با پلاک ثبتی ۱۴۹۴۵/۳۱۴ و ۱۴۹۴۴/۳۱۴ بالغ بر ۱۷.۳ مترمربع بوده و این ملک ها به ترتیب در قطعه ۱۵ و ۱۴ فاز یک و بلوک ۱۴ مجتمع تجاری محتشم در شهر جدید هشتگرد واقع شده است و روش عرضه آن یکجا خواهد بود.

مساحت عرصه و عیان ملک تجاری با پلاک ثبتی ۱۴۹۴۳/۳۱۴ نیز بالغ بر ۳۰.۵۳ مترمربع بوده و این ملک در قطعه ۱۳ فاز یک و بلوک ۱۴ مجتمع تجاری محتشم در شهر جدید هشتگرد واقع شده است و روش عرضه آن یکجا خواهد بود.

ملک تجاری با شماره ثبتی ۱۴۹۳۴/۳۱۴ به مساحت ۲۲.۷۱ مترمربع واقع در قطعه ۴  فاز یک و بلوک ۱۴ مجتمع تجاری محتشم در شهر جدید هشتگرد می باشد.

مساحت عرصه و عیان ملک های تجاری با پلاک ثبتی ۱۴۹۳۳/۳۱۴ و ۱۴۹۳۲/۳۱۴ بالغ بر ۲۳.۹۴ مترمربع بوده و این ملک ها به ترتیب در قطعه ۱۳ و ۲ فاز یک و بلوک ۱۴ مجتمع تجاری محتشم در شهر جدید هشتگرد واقع شده است و روش عرضه آن یکجا خواهد بود.

و در آخر مساحت عرصه و عیان ملک تجاری با پلاک ثبتی ۱۴۹۳۱/۳۱۴ بالغ بر ۳۰.۰۷ مترمربع و واقع در قطعه یک فاز یک و بلوک ۱۴ مجتمع تجاری محتشم در شهر جدید هشتگرد است./کالاخبر

ارسال نظر

تازه ها