کد خبر 109195

بانک مرکزی «ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» که در دهمین جلسه مورخ 29‌‌‌ ادریبهشت ماه 1400 هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از بانک مرکزی، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (2) ماده (2) «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، مصوب یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ 25‌‌‌‌آذر ماه 1399 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 346896‌‌‌.99 مورخ 30 دی ماه 1399، مبنی بر اینکه؛ تملک واحدهای سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی» و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل یاد شده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می شود، امکان‌پذیر است، براین اساس «ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» که در دهمین جلسه مورخ 29‌‌‌ ادریبهشت ماه 1400 هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است، توسط این بانک ابلاغ شد.

فایل ابلاغیه بانک مرکزی را دانلود کنید 

 

دانلود فایل
ارسال نظر

تازه ها