کد خبر 104628

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند که برای متولدین سال 1400 مبلغ یک میلیون تومان سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله در بورس سرمایه گذاری کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان با اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 2 بدین شرح موافقت کردند؛

1 ـ به‌منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

6 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره/ هیئت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 به تصویب هیئت وزیران برساند.

7 ـ تمامی شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند موظفند با رعایت تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آیین‌نامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

9 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال 1400 در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیئت وزیران ارائه نماید. اساسنامه شرکت‌هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.

در اجرای این بند هیئت وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی‌ربط را اعمال نماید.

براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح بند الحاقی 4 تبصره 2 موافقت کردند و متن زیر جایگزین این بند الحاقی شد.

متن جایگزین‌شده بدین شرح است؛ دولت مکلف است به‌ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد شود برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوسط کشور است، مبلغ 10 میلیون ریال تا سقف 10 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره 5 این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. سازوکار اجرایی از جمله خانواده‌های مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین بند الحاقی 1 تبصره 2 مراعی ماند.

منبع: تسنیم

ارسال نظر

تازه ها