کد خبر 102605

جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان داد

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی مجموع تامین مالی از طریق بازار سرمایه در ۹ ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشت. این میزان ۹۵۷.۶ هزار میلیارد بود که به رقم نسبت ۲۷۳۸.۳ هزار میلیارد ریالی امسال تغییر ۱۸۶.۰ درصدی را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از ایبنا، بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص ها و نماگرهای بازار اوراق بهادار تهران نشان می دهد که مجموع تامین مالی از طریق بازار سرمایه در ۹ ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشت. این میزان ۹۵۷.۶ هزار میلیارد بود که به رقم نسبت ۲۷۳۸.۳ هزار میلیارد ریالی امسال تغییر ۱۸۶.۰ درصدی را ثبت کرد.

این مولفه در ماه آبان نیز ۲۳۹.۶ هزار میلیارد ریال بود که در آذر ماه به ۴۴۲.۵ رسید و رشد ۸۴.۷ درصدی را به ثبت رساند. در ۹ ماهه ۹۸ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۳۵۳۹۹۷ بود که در مقایسه با ۹ماهه امسال رشد ۳۰۶.۵ درصدی داشت شاخص کل در آبان ماه ۱۳۴۵۳.۱ میلیارد سهم و در اذر ماه ۱۴۳۹۱۲۴ میلیارد سهم  بود که رشد ۷.۰ درصدی را به سهم رساند.

شاخص کل فرا بورس نیز در ۹ماهه امسال۱۹۶۸۹میلیارد سهم ثبت شد که با رشد۳۳۱.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۵۵۹ پیشی گرفت. این شاخص کل در آبان ماه امسال ۱۶۶۴۷۷ میلیارد سهم و در آذر ماه ۱۹۶۸۹ میلیارد سهم با رشد ۱۸.۳ درصدی بود.

ارزش بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران در ۹ماهه سال ۹۸ حدود ۱۲۹۱۵ هزار میلیارد ریال بود که این میزان در سال ۹۹ به ۵۷۰۵۹.۱ رسیده و رشد ۳۴۱ درصدی را ثبت کرد. همچنین ارزش بازار بدهی این بخش از ۱۰۴.۲ به ۱۷۴.۹ هزار میلیارد رسید.

ارزش معاملات نیز در آبان ماه ۹۹۵.۴ هزار میلیارد بود که اذرماه رقم ۳۰۳۰.۳ هزار میلیارد را ثبت کرد این مولفه در ۹ماهه امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ ۷۱۱.۸ درصد رشد است و ار ۲۴۴۹ به ۱۹۸۸۵.۲ هزار میلیارد رسید.

26

منبع: 

ارسال نظر

تازه ها