کد خبر 26

۵۹ پروژه در دهه فجر در شهرستان بشرویه افتتاح می شود

یزد ـ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد از برقراری خطوط پروازی بین یزد و زاهدان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای توسعه گردشگری سلامت انجام شده است.

گردشگری سلامت در یزد جان می‌گیرد/ ایجاد خطوط پروازی یزد ـ زاهدان یزد ـ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد از برقراری خطوط پروازی بین یزد و زاهدان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای توسعه گردشگری سلامت انجام شده است.

 

گردشگری سلامت در یزد جان می‌گیرد/ ایجاد خطوط پروازی یزد ـ زاهدان یزد ـ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد از برقراری خطوط پروازی بین یزد و زاهدان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای توسعه گردشگری سلامت انجام شده است.

سرپرست سازمان نوسازی قزوین گفت: در جریان بازدید ۱۴۳ راهنمای گردشگری ۴۶ کشور جهان، از جاذبه های قزوین، این راهنمایان کاروانسرای سعد السلطنه را مورد بازدید قرار دادند.

گردشگری سلامت در یزد جان می‌گیرد/ ایجاد خطوط پروازی یزد ـ زاهدان یزد ـ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد از برقراری خطوط پروازی بین یزد و زاهدان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای توسعه گردشگری سلامت انجام شده است. پروازی گردشگری سلامت در یزد جان می‌گیرد/ ایجاد خطوط پروازی یزد ـ زاهدان یزد ـ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد از برقراری خطوط پروازی بین یزد و زاهدان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای توسعه گردشگری سلامت انجام شده است.

برگزاری اولین نشست خبری رئیس سازمان میراث فرهنگی، حضور ۱۴۳ راهنمای گردشگری از ۴۵ کشور جهان در ایران ارسال دو پرونده به یونسکو از جمله خبرهای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در این هفته بود.

برنامه های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایلام اعلام شد

میراث این
این راستای
اداره استان

 

ارسال نظر

تازه ها