کد خبر 13553

یک کارشناس بازارطلا و ارز بیان داشت:

میثم رادپور کارشناس بازار طلا و ارز با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، رکود اقتصادی حاکم بر نظام مالی را نتیجه شکاف میان نرخ سود و نرخ تورم دانست.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، میثم رادپور کارشناس بازار طلا و ارز در جریان برگزاری همایش ملی تامین مالی و سرمایه گذاری برای مدیران در خصوص وضعیت ارز گفت: بحران نظام بانکی، چالش های توسعه روابط کارگزاری، آثار ناشی از برجام در نظام ارزی کشور و آثار ناشی از تنش های اجتماعی از عوامل اثرگذار در بازار ارز است.

وی با بیان این که تصور بر تداوم برجام بود گفت: واقعیت این است که این اتفاق رخ نداد و آثار ناشی از تسهیل روابط تجاری ایجاد نشد، از طرفی کاهش تورم تهدید جدی برای نظام بانکی به شمار می رود.

رادپور گفت: دولت برای کاهش نرخ تورم، نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده را افزایش داد که تبعاتی برای اقتصاد داشت.

تورم، برای بالا بودن نرخ سود پایین ماند که ناشی از کاهش نرخ بازده اسمی کسب و کارها بود چرا که بالا ماندن نرخ سود موجب کاهش تعداد طرح های کسب و کار توجیه پذیر بوده است.

این تحلیلگر ارشد بازار طلا و ارز در ادامه گفت: شکاف نرخ سود و تورم موجب شکاف بین بدهی و دارایی ها شده است.

وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی فعلی کشور همه ارکان و سازمان ها به یکدیکر بدهکار هستند، گفت: این وضعیت نگران کننده است. از طرفی بانک ها بدهکارترین و طلبکارترین بنگاه کشور به شمار می روند، بنابراین بیشترین بحران شامل حال بانک ها شده است.

رادپور تصریح کرد: بیگانگی صنعت بانکداری ایران با نظام پولی بین المللی و روند عمومی در روابط کارگزاری بانکی از عوامل قانونی نظارتی بحران بانکی است.

 

ارسال نظر

تازه ها