کد خبر 151445

افزایش بیش از انتظار نرخ بیکاری در انگلیس

دفتر آمار ملی انگلیس گزارش کرد که نرخ بیکاری در بریتانیا در سه ماهه منتهی به مارس ۰.۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافت و به ۳.۹ درصد رسید که بسیار بیشتر از انتظارات بازار بود.

افزایش بیش از انتظار نرخ بیکاری در انگلیس

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نرخ بیکاری انگلیس در ماه مارس به ۳.۹ درصد رسید.

به نقل از بیزنس، دفتر آمار ملی انگلیس گزارش کرد که نرخ بیکاری در بریتانیا در سه ماهه منتهی به مارس ۰.۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافت و به ۳.۹ درصد رسید که بسیار بیشتر از انتظارات بازار بود.

نرخ اشتغال ۰.۲ واحد درصد افزایش یافت و به ۷۵.۹ درصد در سه ماهه مشابه رسید که ناشی از کارمندان پاره وقت و کارگران خوداشتغال بود.

نرخ عدم فعالیت اقتصادی با ۰.۴ درصد کاهش طی سه ماهه به ۲۱.۰ درصد رسید.

تعداد تخمینی مشاغل خالی ۵۵ هزار نفر کاهش یافت و به یک میلیون و ۸۳ هزار نفر رسید و دهمین کاهش متوالی را نشان داد.

متوسط درآمد هفتگی بدون احتساب پاداش ۶.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که تعداد کارکنان با حقوق و دستمزد در آوریل ۲۰۲۳ برای اولین بار از سال ۲۰۲۱ کاهش یافت و تغییر ماهانه ۱۳۶ هزار نفر را ثبت کرد.

ارسال نظر

تازه ها