کد خبر 148561

سقوط بیت کوین به کانال 27 هزار دلار

هر واحد از بیت کوین در این لحظه با قیمت ۲۷,۶۲۹ دلار، با احتساب نرخ تتر ۵۲,۱۴۱ تومان معادل ۱,۴۴۰,۶۴۲,۳۵۶ تومان معامله می شود.

سقوط بیت کوین به کانال 27 هزار دلار

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۵۳۳.۱۸ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۴۴.۲۸ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از بیت کوین در این لحظه با قیمت ۲۷,۶۲۹ دلار، با احتساب نرخ تتر ۵۲,۱۴۱ تومان معادل ۱,۴۴۰,۶۴۲,۳۵۶ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۲۵.۹۵ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۲.۱۶% کاهش یافته است. بالاترین قیمت بیت کوین در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰(10 November 2021) معادل ۶۸,۶۶۴.۱۶ دلار بوده که همینک %۵۹.۷۶ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد.

اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۲۱۵.۱۶ میلیارد دلار، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم ۱۷.۸۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از اتریوم در این لحظه با قیمت ۱,۷۵۸.۳۰ دلار، با احتساب نرخ تتر ۵۲,۲۰۰ تومان معادل ۹۱,۷۸۳,۶۷۵ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱۰.۹ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۳.۱۰% کاهش یافته است. بالاترین قیمت اتریوم در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰(10 November 2021) معادل ۴,۸۵۱.۱۱ دلار بوده که همینک %۶۳.۷۵ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش اتریوم ۱۲۲.۳۷ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۱۲۲.۳۷ میلیون خواهد بود. 

تتر با نماد اختصاری USDT یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۷۹.۱۱ میلیارد دلار، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۶.۵۷ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از تتر در این لحظه با قیمت ۱.۰۰ دلار، با احتساب نرخ تتر ۵۲,۲۰۰ تومان معادل ۵۲,۲۶۳ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۴۰.۴۵ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۰.۰۰۳% کاهش یافته است. بالاترین قیمت تتر در تاریخ ۰۶ اسفند ۱۳۹۳(25 February 2015) معادل ۱.۲۱ دلار بوده که همینک %۱۷.۶۲ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش تتر ۷۹.۰۲ میلیارد و تعداد کل واحدهای آن ۸۳.۰۹ میلیارد خواهد بود. 

بایننس کوین با نماد اختصاری BNB یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۵۱.۰۵ میلیارد دلار، در رتبه ۴ بازار قرار داشته و سهم ۴.۲۴ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از بایننس کوین در این لحظه با قیمت ۳۲۴.۵۷ دلار، با احتساب نرخ تتر ۵۲,۲۷۵ تومان معادل ۱۶,۹۶۷,۲۹۷ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۴۶۸.۵ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۰.۸۵% کاهش یافته است. بالاترین قیمت بایننس کوین در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(10 May 2021) معادل ۶۸۷.۵۹ دلار بوده که همینک %۵۲.۷۹ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش بایننس کوین ۱۵۷.۸۹ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۲۰۰ میلیون خواهد بود.

یو اس دی کوین با نماد اختصاری USDC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۳.۹۲ میلیارد دلار، در رتبه ۵ بازار قرار داشته و سهم ۲.۸۲ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از یو اس دی کوین در این لحظه با قیمت ۰.۹۹۹۸۹۸ دلار، با احتساب نرخ تتر ۵۲,۲۰۰ تومان معادل ۵۲,۱۹۴ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۵.۵۲ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۰.۰۴% افزایش یافته است. بالاترین قیمت یو اس دی کوین در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷(15 October 2018) معادل ۱.۱۰ دلار بوده که همینک %۹.۷۸ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش یو اس دی کوین ۳۳.۹۲ میلیارد و تعداد کل واحدهای آن ۳۳.۹۲ میلیارد خواهد بود. 

ریپل با نماد اختصاری XRP یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۲۱.۸۲ میلیارد دلار، در رتبه ۶ بازار قرار داشته و سهم ۱.۸۱ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از ریپل در این لحظه با قیمت ۰.۴۳۲۴۹۷ دلار، با احتساب نرخ تتر ۵۲,۲۰۰ تومان معادل ۲۲,۵۷۶ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱.۳ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۰.۲۷% کاهش یافته است. بالاترین قیمت ریپل در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۶(04 January 2018) معادل ۳.۸۳ دلار بوده که همینک %۸۸.۷۱ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش ریپل ۵۰.۹۵ میلیارد و تعداد کل واحدهای آن ۱۰۰ میلیارد خواهد بود. 

دوج کوین با نماد اختصاری DOGE یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۹.۹۹ میلیارد دلار، در رتبه ۹ بازار قرار داشته و سهم ۰.۸۳ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از دوج کوین در این لحظه با قیمت ۰.۰۷۵۴۰۸ دلار، با احتساب نرخ تتر ۵۲,۲۷۲ تومان معادل ۳,۹۴۱ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۳۹۹.۸۸ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۱.۵۹% کاهش یافته است. بالاترین قیمت دوج کوین در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰(08 May 2021) معادل ۰.۷۳ دلار بوده که همینک %۸۹.۶۸ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش دوج کوین ۱۳۲.۶۷ میلیارد و تعداد کل واحدهای آن ۱۳۲.۶۷ میلیارد خواهد بود. 

 

ارسال نظر

تازه ها