کد خبر 139595

بازگشت صادرات غلات اوکراین به سطح قبل از جنگ

آمارهای وزارت کشاورزی اوکراین روز دوشنبه نشان داد که صادرات غلات اوکراین در ۱۷ روز اول اکتبر تنها ۲.۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۱ بوده است.

بازگشت صادرات غلات اوکراین به سطح قبل از جنگ

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، صادرات غلات اکتبر اوکراین تقریباً به سطح قبل از جنگ بازگشت.

 آمارهای وزارت کشاورزی اوکراین روز دوشنبه نشان داد که صادرات غلات اوکراین در ۱۷ روز اول اکتبر تنها ۲.۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۱ بوده است. صادرات غلات این کشور از فوریه به دلیل تعطیلی بنادر دریای سیاه اوکراین، افزایش قیمت جهانی موادغذایی و ترس از کمبود در آفریقا و خاورمیانه، کاهش یافته است.

سه بندر دریای سیاه در پایان جولای بر اساس توافق بین مسکو(روسیه) و کیف(اوکراین) با میانجیگری سازمان‌ملل و ترکیه رفع انسداد شدند. داده‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد که اوکراین در ماه اکتبر ۲.۱۲ میلیون تن غلات، عمدتاً ذرت و گندم، در مقابل ۲.۱۷ میلیون تن در مدت مشابه اکتبر ۲۰۲۱ صادر کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که اوکراین در فصل ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ جولای تا ژوئن تاکنون مجموعاً ۱۰.۸ میلیون تن غلات صادر کرده است در حالی که در مدت مشابه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ این رقم ۱۶.۵ میلیون تن بوده است. حجم این فصل شامل ۳.۹۹ میلیون تن گندم، ۵.۸۸ میلیون تن ذرت و ۸۹۶ هزار تن جو است.

ارسال نظر

تازه ها