کد خبر 128697

هفته گذشته بازارهای جهانی فولاد نزولی بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در هفته ای که گذشت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین  از ۱۵۵ دلار به کمتر از ۱۵۲ دلار هر تن خشک سی اف آر رسید. خبرهایی در بازار چین مبنی بر تلاش دولت برای کنترل قیمت این ماده اولیه شنیده شد و بر جو بازار اثر منفی داشت. این در حالیست که اواسط هفته با امید به بهبود چشم انداز اقتصادی چین قیمت بهبودهایی داشت.

قراضه

بازارهای قراضه هفته گذشته نزولی بودند. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین ۱ و ۲ ( ۲۰-۸۰ ) در ترکیه هفته گذشته روندی نزولی داشت و از ۶۵۴ دلار به حدود ۶۴۲ دلار هر تن سی اف آر رسید. جو منفی بازار و ابهامات موجود خریداران را عقب نشانده و روند قیمت منفی شده است.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز هفته گذشته افت داشت و با ۱۲ دلار کاهش به ۵۲۷ دلار هر تن سی اف آر رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز از ۶۲۴ دلار یک هفته قبل به ۶۱۹ دلار هر تن سی اف آر رسید.

بیلت

هفته گذشته میلادی متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس از ۷۷۵ تا ۷۸۰ دلار به ۷۲۸ تا ۷۴۷ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید. در چین هم بیلت وارداتی از  ۶۶۰ تا ۶۷۰ دلار به ۶۶۰ تا ۶۸۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. 

در ترکیه قیمت بیلت وارداتی نزولی بود و از ۹۰۰ دلار به ۷۹۰ تا ۸۱۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. قیمت بیلت صادراتی ترکیه نیز از ۹۲۰ تا ۹۵۰ دلار به ۸۸۰ تا ۸۹۵ دلار هر تن فوب رسید. در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی ۵ دلار افت داشت و ۸۰۰ تا ۸۱۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

همچنین هفته گذشته به گزارش متال بولتن، متوسط قیمت بیلت صادراتی ایران نیز از ۷۱۰ تا ۷۳۰ دلار به ۶۸۲ تا ۶۹۵ دلار هر تن فوب کاهش داشت.

مقاطع

هفته گذشته متوسط قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس در ۸۰۰ تا ۸۱۰ دلار هر تن فوب بدون تغییر ماند.

در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی ۸۶۳ دلار هر تن فوب بود که ۲ دلار رشد هفتگی داشت. میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۹۶۰ دلار به ۹۴۰ تا ۹۵۰ دلار هر تن فوب رسید. میلگرد در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز هفته گذشته را در ۸۶۰ دلار هر تن سی اف آر به پایان برد.

همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد در ۱۱۳۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثابت باقی ماند. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۳۰ یورو رشد داشت و به ۱۳۲۰ یورو هر تن درب کارخانه رسید.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی آی اس در  ۹۶۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه باقی ماند. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از ۸۷۲ دلار به کمتر از ۸۵۶ دلار هر تن فوب رسید. در بازار جنوب شرق آسیا آخرین قیمت های وارداتی ورق گرم ۹۱۵ تا ۹۲۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۳۷ یورو افت هفتگی داشت و ۱۳۵۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی آمریکا نیز ورق گرم ۵۰ دلار رشد داشت و ۱۵۰۰دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.

همچنین هفته گذشته متوسط قیمت اسلب صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن ۷۶۰ تا ۸۵۰ دلار هر تن فوب شنیده شد که تغییری نداشت. اسلب صادراتی سی آی اس نیز از ۸۶۰ تا ۸۷۰ دلار به ۸۵۰ تا ۸۷۰ دلار هر تن فوب رسید./کالاخبر

ارسال نظر

تازه ها