کد خبر 105992

طبق گزارش جدید سازمان اوپک

سازمان اوپک در گزارش ماهانه جدید خود اعلام کرده تقاضای نفت در سال 2021 با رشد 100 هزار بشکه نسبت به گزارش قبلی 6 میلیون بشکه روز نسبت به سال 2020 افزایش خواهد یافت.

به گزارش بخش بین‌الملل پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان اوپک گزارش ماهانه خود از بازار نفت را منتشر کرد و در این گزارش ضمن تشریح مؤلفه‌های تاثیرگذار بر بازار نفت در سه ماهه دوم سال از افزایش میزان تقاضای نفت در سال 2021 نسبت به سال 2020 خبر داد.

طبق برآورد جدید سازمان اوپک میزان تقاضای نفت در سال 2021 حدود 6 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که نسبت به برآورد قبلی این سازمان در ماه گذشته رشد 100 هزار بشکه‌ای داشته است.

این سازمان همچنین گزارش داده است که عرضه نفت در سال 2021 توسط کشورهای غیراوپک نیز افزایش خواهد یافت. طبق برآورد سازمان اوپک میزان عرضه نفت توسط کشورهای غیراوپک حدود 900 هزار بشکه رشد خواهد کرد و به 63 میلیون و 800 هزار بشکه خواهد رسید.

همچنین کشورهای عضو سازمان برآورد می‌شود که در سال 2021 عرضه نفت به بازارها را افزایش دهند و میزان افزایش عرضه روزانه نفت توسط این کشورها به طور میانگین 5 میلیون و 200 هزار بشکه در روز نسبت به سال 2020 خواهد بود. این برآورد حدود 100 هزار بشکه بیشتر از گزارش قبلی این سازمان است.

انتهای خبر

 

ارسال نظر

تازه ها