کد خبر 92423

قیمت هر بشکه نفت در اولین روز معاملاتی هفته جاری با ریزش ناچیز 0.1 درصدی به 43 دلار و 31 سنت رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با افزایش تنش ها میان چین و آمریکا و بسته شدن کنسولگری چین در یکی از ایالات آمریکا و همچنین انتشار خبر بسته شدن کنسولگری آمریکا در یکی از شهرهای چین، در بازار سرمایه شاهد تغییرات زیادی بوده ایم.قیمت نفت با توجه به این مسائل تغییر چندانی نداشته است و ثابت مانده است.

برنت

قیمت هر بشکه نفت برنت با کاهش 4 نست به 43 دلار و 31 سنت رسیده است اما نسبت به قیمت هفته گذشته هیچگونه تغییری نداشته است و نسبت به ماه گذشته 376 درصد افزایش قیمت داشته است و همچنین نسبت به سال گذشته با کاهش 31 درصدی قیمت برای هر بشکه مواجه شده است.

آمریکا

هر بشکه نفت خام آمریکا 41 دلار و 28 سنت قیمت گذاری شده است و مورد معامله قرار میگیرد. این نفت هم با ریزش تنها 1 سنت همراه بوده است و تغییر چندان زیادی نداشته استاما نسبت به هفته گذشته با رشد 1.08 درصد و نسبت به ماه گذشته 3.90 درصدی همراه بوده است. اما نسبت به سال گذشته 26.45 درصد از قیمت خود را در هر بشکه از دست داده است.

گاز طبیعی

قیمت هر متر کعب گاز طبیعی 1 دلار و 77 سنت است که با کاهش 1 سنت همراه بوده است و حدود 1 درصد از قیمت خود را از دست داده است و نسبت به هفته گذشته 8 درصد رشد داشته است همچنین نسبت به ماه گذشته 3.55 دصرد افزایش قیمت ثبتکرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها