کد خبر 103986

سامانه هوشمند رتبه­‌بندی صندوق­‌های سرمایه‌گذاری پردازش اطلاعات مالی پارت، بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به پایان بهمن ۱۳۹۹، برترین صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری را مشخص کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سامانه هوشمند رتبه­‌بندی صندوق­‌های سرمایه‌گذاری پردازش اطلاعات مالی پارت، بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به پایان بهمن ۱۳۹۹، برترین صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری را مشخص کرده است.

براساس این گزارش در گروه صندوق های سهامی، آسمان یکم سبدگردان آسمان،  فیروزه موفقیت سبدگردان توسعه فیروزه و سهام بزرگ کاردان تامین سرمایه کاردان رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند.

صندوق های آسمان خاورمیانه سبدگردان آسمان، توسعه ممتاز سبدگردان انتخاب مفید و گوهر نفیس تمدن تامین سرمایه تمدن نیز رتبه های برتر گروه صندوق های مختلط را به خود اختصاص داده اند.

شایان ذکر است که صندوق های یکم ایرانیان و فراز اندیش نوین تامین سرمایه نوین و امین آشنا ایرانیان سبدگردان سهم آشنا به ترتیب رتبه اول تا سوم را در رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری گروه درآمد ثابت دارا هستند. 

این گزارش حاکی است، این رتبه‌بندی بر اساس امتیاز‌دهی به معیارهای ۱۵ ‌گانه مربوط به فعالیت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس مدل انحصاری پردازش اطلاعات مالی پارت حاصل شده که به صورت دوره‌ای به‌روز می شود.

لازم به ذکر است که رتبه‌بندی ارائه شده بر اساس ویژگی­‌های ساختار صندوق­‌ها و عملکرد گذشته آنها ارائه شده است.

10

ارسال نظر

تازه ها