کد خبر 97881

قیمت گذاری سهام (قسمت سوم):

دو روش مهمی که برای قیمت گذاری سهام استفاده می شود تنزیل جریان نقدی و معیارهای مقایسه ای شرکت است.

 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،در دو مطلب قبلی با عناوین «انواع قیمت سهم و نحوه محاسبه آن‌ها» و « قیمت گذاری سهام بر اساس سودآوری شرکت‌ها چگونه است؟» درباره اهمیت قیمت‌گذاری سهام و روش‌های آن توضیح دادیم. در ادامه به سایر روش‌های قیمت‌گذاری خواهیم پرداخت. 

قیمت گذاری سهام روش های متفاوتی دارد که 2 مورد از این روش ها تنزیل جریان نقدی و معیارهای مقایسه ای است. در قیمت گذاری سهام به روش تنزیل جریان نقدی قیمت سهام با روشی متفاوت و بر اساس ارزش فعلی جریانات نقدی برآورد شده در آینده محاسبه می شود و در دیگر روش قیمت گذاری سهم بر اساس معیارهای مقایسه ای از ضرایب ارزش گذاری استفاده خواهد شد که در ادامه به صورت مفصل و جداگانه درباره هر 2 روش توضیح خواهیم داد.

قیمت گذاری سهام بر اساس تنزیل جریان نقدی

یکی از روش های متفاوت در قیمت گذاری سهام استفاده از تنزیل جریان نقدی شرکت در قیمت گذاری سهام شرکت بورسی است. قیمت گذاری سهام به روش تنزیل جریان نقدی مبتنی بر ارزش فعلی تمام جریان های نقدی آتی شرکت است که بر اساس آن قیمت سهم تعیین خواهد شد. در اولین مرحله قیمت گذاری به روش تنزیل وجوه نقد باید جریان های نقدی آتی شرکت برآورد شده و ارزش امروز آن مورد محاسبه قرار گیرد  زیرا در نظر گرفتن تورم بر روی جریان نقدی آینده و کاهش ارزش پول تاثیر زیادی درقیمت گذاری سهام دارد. هر تنزیل جریان وجوه نقدی هزینه سرمایه ای دارد که در واقع این هزینه سرمایه نرخی است که جهت تنزیل جریان‌های نقدی آتی به ارزش فعلی استفاده می شود. در صورتی که قیمت به ‌دست ‌آمده از روش تنزیل جریان نقدی بیش‌تر از هزینه سرمایه باشد، می توان فرصت سرمایه گذاری را مناسب دانست.

قیمت گذاری  به روش معیارهای مقایسه ای

قیمت گذاری به روش معیارهای مقایسه ای از ضرایب برای ارزش گذاری سهام استفاده می کند. ضریب به دسته ای از شاخص ها گفته می شود که برای قیمت گذاری سهام مورد استفاده قرار می گیرند. ضرایبی که در قیمت گذاری به روش معیارهای مقایسه ای استفاده می شود به دو نوع قیمتی و بنگاهی تقسیم می شود.

ضریب قیمتی از تقسیم ارزش بازار سهام بر کمیت بنیادی ارزش شرکت بدست می آید. در این روش قیمت سهام بر اساس میزان سودخالص، دارایی خالص و جریان نقدی شرکت و... تعیین می شود.

 ضریب بنگاهی از تقسیم ارزش بازار بنگاه بر معیاری بنیادین از ارزش شرکت بدست می آید و تمرکز قیمت گذاری بر روی سود عملیاتی، فروش، جریان نقد عملیاتی و... است.

در روش‌ قیمت گذاری به روش معیارهای مقایسه‌ای معمولا  از ضرایب صنعتی که شرکت در آن حوزه فعالیت دارد (و نه فقط یک شرکت) استفاده می کنند.

 

ارسال نظر

تازه ها