کد خبر 97651

نرخ تنزیل معیاری برای محاسبه ارزش فعلی وجوه نقدی است که در آینده قرار است یک شرکت آن را بدست آورد، همچنین ریسک بدست آمدن آن جریان وجوه نقد آتی را نیز به وسیله نرخ تنزیل می توان محاسبه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نرخ تنزیل نوعی نرخ بهره است که از آن در 2 جا استفاده می شود. یکی از روش های استفاده از نرخ تنزیل برای تحلیل وجوه نقد در تحلیل فاندامنتال است که این نرخ به تحلیلگر یا سرمایه گذار کمک می کند تا ارز فعلی و ریسک جریان وجوه نقد آتی یک شرکت را مورد بررسی قرار دهد و دیگر راه استفاده از آن در نرخ بهره وام هایی است که بانک ها و موسسات سپرده گذاری از بانک مرکزی دریافت می کنند. نرخ تنزیل در واقع بر این اساس عمل می کند که 1000 تومان امروز بیشتر از 1000 تومان آینده ارزش دارد.

نرخ تنزیل در بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است زیرا به وسیله آن می توان ارزش آتی شرکت ها را بر اساس وجوه نقد آن در آینده تخمین زد.

نرخ بهره با ریسک بدست آمدن حریان وجوه نقد آتی رابطه مستقیم دارد یعنی هرچه ریسک بدست آمدن ووه نقد آتی بیشتر باشد نرخ تنزیل نیز بزرگتر است.

ارزش فعلی چیست؟

جریان وجوه نقد طی تورمی که در اقتصاد کشورها وجود دارد ارزش های متفاوتی در سال های مختلف می تواند داشته باشد، در تنزیل جریان وجوه نقد فرض بر این است که به دلیل تورم و وجود ریسک در بازار ارزش پول امروز بیشتر از فردای آن است به همین دلیل می توانیم ارزش یک شرکت و پروژه را بر اساس میزان تولید جریان وجوه نقدی که دارد در آینده تخمین بزنیم.

روش محاسبه ارزش فعلی به صورت زیر است:

PV

مدت زمان تولید جریان های (N)

اندازه جریان های نقد (CF):

ریسک جریان های نقد (r):

برای  محاسبه نرخ تنزیل از داده های مالی مانند نرخ بازده ، خالص جریان وجوه نقد و زمان دریافت و پرداخت وجوه نقد و قیمت اسمی آن استفاده می شود.

 

ارسال نظر

تازه ها