کد خبر 97559

بازگشت سرمایه به میزان زمان لازم برای بازگشت مبلغ نقدی سرمایه گذاری شده اولیه در یک سرمایه گذاری گفته می شود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سرمایه گذاری در هر حوزه ای نیاز به یک مبلغ اولیه دارد و هدف هر فرد از سرمایه گذاری پیشرفت و افزایش ثروت است. اما در بسیاری از اوقات ممکن است سرمایه گذاری با مشکل و ضرر همراه شود و سرمایه گذار نیاز دارد قبل از سرمایه گذاری بسنجد که سرمایه گذاری در کدام حوزه ارزشمندتر است.

دوره بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI (Return on Investment) معیاری مالی است که بازده سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. نرخ بازگشت سرمایه درصدی از سود سرمایه‌گذاری به نسبت ارزش اولیه سرمایه‌گذاری آن است. این نرخ، پتانسیل بازده سرمایه را از یک سرمایه‌گذاری تا مقایسه برای چندین سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

به طور ساده می‌توان نرخ بازگشت سرمایه را اینگونه تعریف کرد که براساس عملکرد سرمایه‌گذاری انجام شده، چه درصدی سود بر سرمایه‌گذاری در طی زمان به دست آمده است.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه از دو روش زیر امکان‌پذیر است.

Description: https://agahinvest.com/wp-content/uploads/2019/11/1-1-300x108.jpg

Description: 2

نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند منفی نیز شود. یک نرخ بازگشت سرمایه مثبت به این معنی است که بازده به دست آمده از ارزش اولیه سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است و نرخ بازگشت سرمایه منفی، به این معنی است که سرمایه‌گذاری بازده منفی داشته و هزینه آن بیش از بازده بوده است.

 

نمونه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

 

فرض کنید شما سال گذشته ۱۰،۰۰۰ عدد از سهمی را به قیمت ۳،۰۰۰ ریال خریداری کرده‌اید. در سال حاضر این تعداد سهم را به ارزش هر کدام ۵،۰۰۰ ریال به فروش می‌رسانید. در این میان اگر سود نقدی ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال نیز دریافت کرده باشید، نرخ بازگشت سرمایه شما به قرار زیر است:

Description: 3

 

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

 

یکی از مهم‌ترین مزایای نرخ بازگشت سرمایه، محاسبه ساده و قابل فهم آن است. ساده بودن محاسبه نرخ بازگشت سرمایه بدین معنی است که معادله آن استاندارد و جهانی است و در هر شرایطی قابل استفاده است. استاندارد بودن نرخ بازگشت سرمایه این موضوع را نشان می‌دهد که قابل اعتماد بوده و امکان اینکه از آن تفسیر نادرست به دست آید، وجود ندارد. به عبارت دیگر نرخ بازگشت سرمایه‌ای که بر روی یک سهم در بورس تهران به دست می‌آید، همان معنی نرخ بازگشت سرمایه بر روی یک سهم در بورس نیویورک را خواهد داشت.

در کنار ساده بودن نرخ بازگشت سرمایه، این معیار برای ارزیابی کارایی و بازدهی هر سرمایه‌گذاری قابل استفاده است. همچنین بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مختلف با هم با استفاده از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به سادگی قابل محاسبه است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها