کد خبر 97375

شاخص در بورس ابزاری برای مقایسه تغییرات گروهی چند پدیده با یکدیگر است. با استفاده از شاخص قیمت میتوان صنایع مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، همانطور که در قسمت اول آموزش  انواع شاخص ها ذکر شده بود شاخص شاخص نمودار یا نماگری برای نشان دادن تغییرات قیمت سهام شرکت های بورسی در یک زمان مشخص است. شاخص انواع مختلفی دارد که بر اساس متغییرهای آن دسته بندی می‌شود و هرکدام نشانگر متغییر خاصی هستند. نحوه محاسبه شاخص بسیار ساده بوده و به وسیله محاسبه شاخص های مختلف می توانیم داده های مفیدی برای سنجیدن سرمایه گذاری بهتر در بورس بدست آوریم.

نحوه محاسبه شاخص

نحوه محاسبه شاخص بسیار ساده بوده و از تقسیم ارزش جاری بازار سهام در هر لحظه بر ارزش جاری بازار سهام در تاریخ مبداء ضرب در صد بدست می آید.

100*

ارزش جاری بازار سهام در زمان محاسبه

مقدار شاخص کل

ارزش جاری بازار سهام در تاریخ مبدا

 

 

 

 

نحوه محاسبه ارزش جاری شرکت

ارزش جاری هر شرکت از ضرب تعداد سهام هر شرکت در قیمت سهام آن بدست می آید.

نحوه محاسبه ارزش جاری بازار

ارزش جاری بازار نیز از جمع ارزشجاری شرکتهای پذیرفته شده حاصل می شود.

نحوه محاسبه شاخص قیمت کل

شاخص قیمت کل تعداد سهام یک شرکت به عنوان وزن قیمت‌ها در چگونگی تغییرات آن دارد. یعنی بر اساس بزرگی و کوچکی شرکت ها تغییرات شاخص قیمت کل تغییر می کند و نحوه محاسبه این شاخص به صورت زیر است:

1

2

3

نحوه محاسبه شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن  بخشی از شاخص کل تیپکس است که در این شاخص همه شرکت ها در یک سطح قرار گرفته و بزرگی و کوچکی شرکت در چگونگی تغییرات آن نقشی ندارد و نحوه محاسبه آن به صورت زیر است:

4

5

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها