کد خبر 97113

خالص ارزش دارایی (NAV) یک اصطلاح مالی است که توسط آن ارزش کل دارایی‌های شرکت های سرمایه گذاری پس از کسر بدهی‌ها بدست می آید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، خالص ارزش دارایی  (Net Asset Value) یک اصطلاح مالی است که کاربرد بسیار زیادی در شناسایی ارزش خالص دارایی شرکت های سرمایه گذاری دارد. یکی از حوزه های مهم سرمایه گذاری ها در بورس، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذار است که برای سنجیدن ارزش سهام شرکت سرمایه گذاری یا صندوق سرمایه گذاری، باید روی خالص ارزش دارایی ها تمرکز کرد زیرا  در کنار سود تقسیمی شرکت ها، این خالص ارزش دارایی ها است  که بر بازده کل بدست آمده  از سبد دارایی‌ها تاثیرگذار است. در واقع نوع محاسبه ارزش خالص دارایی برابر است با جمع تمام دارایی‌ها، منهای جمع تمام بدهی‌ها، تقسیم‌ بر تعداد سهم‌ها یا واحدها است که بیشتر برای صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری اسفاده می شود.

خالص ارزش دارایی ها (NAV) در واقع نشان می دهد که یک شرکت پس از پرداخت بدهی ها و هزینه های خود، به ازای هر سهم چه میزان سود شناسایی و تقسیم می کند.

کاربرد خالص ارزش دارایی ها در صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری از تعداد زیادی سهام شرکت های مختلف یا اوراق بهادار تشکیل شده است که ارزش این سهم ها هر روز در حال تغییر است و بر این اساس ارزش دارایی های صندوق نیز درحال تغییر است و به همین دلیل سود تقسیمی به ازای هر سهم دائما در حال تغییر است، ارزش خالص دارایی ها (NAV) به ما کمک می کند تا پایان هر روز معاملاتی ارزش دارایی های صندوق(شرکت، اوراق بهادار و...) را محاسبه کنیم بر اساس آن تصمیم گیری کنیم. در صورتی که بدهی‌های صندوق که بیشتر شامل بدهی بابت خرید سهام به کارگزاری‌ها و ارکان صندوق می شود از دارایی های صندوق کم کنیم، ارزش خالص دارایی‌های صندوق بدست می‌آید که با تقسیم آن بر تعداد واحدهای صندوق، می‌توانیم ارزش خالص هر یک از واحدهای صندوق (سهم شرکت و...) یا NAV صندوق را بدست بیاوریم.

pasted image 0

ارسال نظر

تازه ها