کد خبر 129306

افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف و ب چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

در بازار سرمایه شرکت‌ها دو مدل افشای اطلاعات دارند که به «افشای اطلاعات با اهمیت الف» و «افشای اطلاعات با اهمیت ب» معروف است ؛ هر کدام از دو گروه نام برده شامل اطلاعات مشخصی است که بسته به نوع افشای اطلاعات تعداد روزهای بسته شدن نماد معاملاتی شرکت‌ها در بازار سرمایه توسط ناظر بازار مشخص می‌شود.

افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف و ب چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص یک سهم، موجب تغییر وضعیت نماد معاملاتی آن در بازار سرمایه و متوقف شدن معاملات آن می‌شود. با توجه به قوانین توقف و بازگشایی‌ نمادها در بازار سرمایه، بسته به اینکه این اطلاعات در کدام گروه قرار می‌گیرند و در چه زمانی افشا می‌شوند، مدت زمان توقف نماد متفاوت خواهد بود. در ادامه مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس، به بررسی مصادیق اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب پرداخته می‌شود.

افشای اطلاعات گروه الف

اطلاعات با اهمیت گروه الف شامل موارد زیر است:

 • تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
 • شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
 • بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های جدید
 • اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت
 • نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده
 • نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده
 • انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم
 • کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه
 • هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب
 • نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت
 • تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:

۱- مبلغ خرید بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد.

۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید.

 • واگذاری سهام شرکت دیگر

۱- مبلغ واگذاری بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد.

۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید.

 • تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل
 • تغییر سهامدار عمده
 • اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه
 • تعدیلات سنواتی
 • درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه
 • خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری
 • تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز)
 • دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از ۵ درصد  سرمایه شرکت
 • پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی
 • برگشت بیشتر از ۵ درصد از محصولات شرکت بر اساس تولید آخرین سال مالی
 • دریافت مجوز تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه

افشای اطلاعات گروه ب

اطلاعات با اهمیت گروه ب شامل موارد زیر است:

 • تغییر در نوع فعالیت اصلی شرکت
 • برگزاری مناقصه یا مزایده
 • شرکت در مناقصه یا مزایده
 • تغییر در روش یا رویۀ حسابداری
 • افشای معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته
 • پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی
 • دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت
 • تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات
 • تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت
 • برنامه انتشار اوراق بدهی
 • پیشنهاد یا تصویب پرداخت سود و یا تغییر سیاست تقسیم سود
 • توثیق یا فک رهن دارایی‌ها
 • ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی
 • تغییر حسابرس
 • تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه؛
 • توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است
 • سایر موارد

منبع: دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس

 

 

ارسال نظر

تازه ها