کد خبر 128858

«منحنی ریسک» یک نمودار دو بعدی است که رابطه بین ریسک و بازده یک یا چند دارایی را نمایش می‌دهد. منحنی ریسک می‌تواند شامل چندین نقطه باشد که اوراق و یا کلاس‌های مختلف دارایی را نشان می‌دهد. منحنی ریسک بیشتر با هدف تحلیل واریانس میانگین این داده‌ها را نمایش می‌دهد چرا که تحلیل واریانس برای فهم ریسک و بازده نسبی کلاس‌ها و انواع مختلف دارایی‌های پرتفو و مدل‌های سرمایه‌گذاری از قببل «مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «نظریه مدرن پرتفو» اهمیت بسیار فراوانی دارد.

بر اساس منحنی ریسک سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک در سمت چپ نمودار قرار دارند که البته این سرمایه‌گذاری‌ها بازده پایینی را نیز ایجاد می‌کنند. از طرف دیگر دارایی‌های پرریسک در سمت راست قرار می‌گیرند که اینها نیز معمولا دارای بازده بالایی هستند.

در منحنی ریسک محور X یا همان محور افقی سطح ریسک یا همان انحراف معیار را نشان می‌دهد و محور Y یا همان محور عمودی نشان‌دهنده بازده میانگین یا مورد انتظار دارایی است. در حال عام منحنی ریسک زمانی که ریسک و بازده افزایش می‌یابند به سمت بالا می‌رود و برعکس زمانی که ریسک و بازده دارایی کاهش پیدا می‌کند به سمت پایین حرکت می‌کند.

به عنوان مثال یک دارایی نسبتا بدون ریسک مانند اوراق خزانه سه ماهه آمریکا در سمت چپ و پایین نمودار منحنی ریسک قرار می‌گیرد و برعکس مثلا ETF اهرمی و یا سهام با ارزش بازار کوچک در قسمت سمت راست و بالای نمودار قرار می‌گیرد چرا که هم ریسک بالاتری دارد و هم بازده.

دارایی پرریسک با دامنه گسترده‌ای از سود و زیان تاریخی به سمت بازده بالا تمایل دارند. به عبارت دیگر رابطه بین ریسک و بازده در این دارایی‌ها متناسب و مستقیم است بدین معنی که هر چه ریسک بالاتر باشد بازده نیز بالاتر است.

«نظریه مدرن پرتفو» از منحنی ریسک برای نمایش سودآوری بالقوه پرتفوهای مختلف بر روی خط مرز مؤثر مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرتفوهایی که زیر منحنی ریسک یا مرز مؤثر قرار می‌گیرند پرتفوهای غیربهینه هستند چرا که بر مبنای بازده تاریخی آنها بازده کافی برای سطح معینی از ریسک فراهم نمی‌کنند.

پرتفوهایی که در سمت راست اما پایین منحنی ریسک قرار می‌گیرند نیز غیربهینه هستند چرا که بر مبنای بازده تاریخی آنها بازده کمتری با یک سطح ریسک معین فراهم می‌کنند و این در حالیست که پرتفوهای دیگری هستند که با همین مقدار ریسک بازده بالاتری دارند و می‌توان آنها را روی خط مشاهده کرد. .

نکته مهم در اینجا این است که داده‌هایی که معمولا مدل‌های منحنی ریسک را تشکیل می‌دهند بر مبنای انحراف معیار تاریخی هر دارایی قرار دارند. به عنوان مثال نقطه روی چارت که سرمایه‌گذاری در شاخص اس اند پی را نمایش می‌دهد که سطح معین ریسک تحمیل شده بر مبنای واریانس تاریخی و بازدهی مورد نظر و نیز بازده مورد انتظار شاخص در حالت کلی را نشان می‌دهد. دوره‌ای که این داده‌ها نمایش می‌دهند بر موقعیت دارایی‌ روی منحنی ریسک تاثیرگذار است. ریسک و بازده بالفعل آینده که سرمایه‌گذار بر اساس آن حرکت می‌کند طبیعتا به صورت روزانه تغییر می‌کند و بنابراین به صورت دقیق قابل محاسبه نیست.

 

 

ارسال نظر

تازه ها