کد خبر 102516

در یک نمودار کندل‌استیک گاهی اوقات الگوهایی تشکیل می‌شوند که معناهای خاصی را به معامله‌گران صادر می‌کنند و می‌توانند در اتخاذ موقعیت‌ها برای سرمایه‌گذاری بااهمیت باشند. یکی از این الگوها الگوی کندل «ماروبوزو» است. الگوی کندل ماروبوزو یک الگوی ادامه‌دهنده (گاهی اوقات برگشتی) است یعنی نشان‌دهنده ادامه روند است.

کندل ماروبوزو را از روی شکل آن به راحتی می‌توان تشخیص داد. شکل آن دارای یک بدنه بسیار بلند و بدون هیچ سایه‌ای است.

3

کندل‌های معمولا چهار قیمت را نشان می‌دهند: 1. قیمت باز شدن، 2. قیمت بسته شدن، 3. بالاترین قیمت، 4. پایین‌ترین قیمت. اما کندل ماروبوزو تنها دو قیمت را نشان می‌دهد و بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در این کندل وجود خارجی ندارد. کندل ماروبوزو دارای دو نوع است: کندل ماروبوزوی صعودی و کندل ماروبوزوی نزولی.

کندل ماروبوزوی صعودی

کندل ماروبوزی صعودی دارای یک بدنه بلند سفید یا سبزرنگ بدون سایه است. در کندل ماروبوزو قیمت بازشدن و پایین‌ترین قیمت یکی هستند و قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت نیز یکی و یا بر هم منطبق هستند. شکل‌گیری کندل ماروبوزوی صعودی در یک نمودار کندل‌استیک نشان‌دهنده ادامه روند صعودی پرقدرت است و معمولا به معامله‌گران دلگرمی برای ادامه روند صعودی می‌دهد. گاهی اوقات کندل ماروبوزوی صعودی در یک روند نزولی تشکیل می‌شود که تحت شرایط خاصی می‌تواند سیگنال برگشتی ارائه دهد.

10

کندل ماروبوزوی نزولی

کندل ماروبوزوی نزولی دارای یک بدنه بلند سیاه یا قرمزرنگ بدون سایه است. در این کندل قیمت بازشدن با بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن با پایین‌ترین قیمت بر هم منطبق هستند. شکل‌گیری این الگو در یک نمودار نزولی نشان‌دهنده ادامه قدرتمند روند است. تشکیل کندل ماروبوزوی نزولی در یک روند صعودی نیز می‌تواند سیگنال مهمی باشد مبنی بر برگشت روند اما این امر تحت شرایط خاص و با تایید سایر ابزارها انجام می‌شود.

9

ارسال نظر

تازه ها