کد خبر 63198

گزارش 5 ماهه وبصادر نشان داد

بانک صادرات در عملکرد 5 ماه اول سال مالی منتهی به مرداد 98 مبلغ 4 هزار و 978 میلیارد تومان درآمد داشته و مبلغ 5 هزار و 975 میلیارد تومان به سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت سود پرداخت نموده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بانک صادرات در مرداد ماه 293 هزار و 802 میلیارد تومان سپرده دریافت کرده است و مبلغ 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا نموده است بنابراین در مرداد ماه وبصادر 5% از سپرده‌های دریافتی را به اعطا تسهیلات اختصاص داده است. بانک صادرات در مرداد ماه یک هزار و 44 میلیارد تومان درآمد از محل اعطای تسهیلات کسب نموده است و مبلغ یک هزار و 306 میلیارد تومان سود به سپرده‌های سرمایه‌های گذاری پرداخت نموده است. بنابراین بانک صادرات در مرداد ماه تراز درآمدی منفی 262 میلیارد تومانی ساخته است.

همچنین سپرده‌های تجمیعی دریافت شده بانک صادرات در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد ماه مبلغ یک میلیون و 430 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 59 هزار میلیارد تومان را به اعطای تسهیلات اختصاص داده است. بنابراین 4% از کل سپرده‌های دریافتی به اعطای تسهیلات اختصاص یافته است. در دوره 5 ماهه درآمد تجمیعی بانک صادرات مبلغ 4 هزار و 978 میلیارد تومان است و در همین دوره 5 هزار و 975 میلیارد تومان به سپرده‌های سرمایه‌گذاری سود اعطا نموده است. بنابراین تراز درآمدی تجمیعی بانک صادرات در این دوره 5 ماهه 997 میلیارد تومان است.

افزایش نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی وبصادر

بانک صادرات در مرداد ماه 293 هزار و 802 میلیارد تومان سپرده دریافت نموده است و مبلغ 14 هزار و 51 میلیارد تومان تسهیلات اعطا نموده است. بنابراین نسبت تسهیلات به سپرده به 5 درصد رسیده است. افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در واقع گویای منابع درآمدی آتی شرکت است.  بانک صادرات طی هر ماه در واقع یک میانگین خاصی سپرده جذب می‌کند اما تسهیلات پرداختی بانک روند صعودی قابل توجهی داشته است. بانک صادرات در فرودین ماه 8 هزار میلیارد  تومان تسهیلات پرداخت کرده است که این مبلغ با روند کاملا صعودی به 14 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین رشد مبلغ تسهیلات اعطایی گویای افزایش درآمد حاصل از اعطای تسهیلات در ماه‌های آتی است.

تراز درآمدی بانک صادرات منفی است

بانک صادرات در مجموع طی 5 ماه اول سال  مبلغ 4 هزار و 978 میلیارد تومان درآمد و مبلغ 5 هزار و 975 میلیارد تومان سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت پرداخت نموده است. بنابراین تراز درآمدی بانک منفی است. بررسی روند 5 ماه درآمدزایی و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، همواره سود‌های پرداختی به درآمدها برتری دارد. نرخ رشد درآمد ماهانه وبصادر 4 درصد است. این در حالی است که نرخ رشد سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری 6 درصد است بنابراین واضح است که تراز درآمدی بانک صادرات با نرخ رشد قابل توجه 15 درصدی رشد کرده و از منفی 151 میلیارد تومان در فروردین ماه به منفی 262 میلیارد تومان در مرداد ماه برسد.

بنابراین گزارش 5 ماه اول وبصادر حاکی از آن است در بخش درآمدی به دلیل پرداخت مبلغ سود بالا، در حالت منفی قرار دارد اما با توجه به افزایش نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌های دریافت نموده، می‌توان به افزایش رشد درآمد‌ها امیدوار بود.

 

ارسال نظر

تازه ها