کد خبر 59836

صورت مالی شش ماهه کفپارس بررسی شد

شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 98 برای هر سهم زیان 535 ریالی شناسایی کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیل "با اقتصاد"، شرکت فرآورده‌های نسوز پارس (کفپارس)، در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 98 مبلغ 40 میلیارد و 155 میلیون تومان درآمد ساخته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل درآمد شرکت 167% (معادل 25 میلیارد و 137 میلیون تومان) رشد داشته است. اما بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت رشد 239 درصدی داشته و به 40 میلیارد و 114 میلیارد تومان رسیده است و موجب شده است سود ناخالص شرکت کاهش 99 درصدی داشته و از سه میلیارد و 186 میلیون تومان به 40 میلیون تومان برسد.

کفارس زیان عملیاتی و خالص شناسایی کرد

کفپارس در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 97 سود عملیاتی و سود خالص شناسایی کرده است که در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 98 به زیان عملیاتی و زیان خالص رسیده است. سود عملیاتی کفپارس با کاهش چهار میلیارد و 784 میلیون تومانی به زیان عملیاتی سه میلیارد و 95 میلیون تومانی رسیده است. همچنین سود خالص شرکت با کاهش پنج میلیارد و 399 میلیون تومانی به زیان خالص 5 میلیارد و 349 میلیون تومانی رسیده است. در نتیجه کفپارس در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 98 برای هر سهم زیان 535 ریالی شناسایی کرده است.

Untitled-1

دلایل زیان ده شدن کفپارس

افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و افزایش هزینه مالی و کاهش سایر درآمدهای عملیاتی موجب زیان‌ده شدن شرکت شده است. هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کفپارس با رشد 110 درصدی به سه میلیارد و 135 میلیون تومان رسید و هزینه مالی کفپارس با رشد 29 درصدی به دو میلیارد و 302 میلیون تومان رسید. همچنین کفپارس در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 97 از محل سایر درآمدهای غیر عملیاتی 144 میلیون تومان درآمد داشته است که در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 98 این میزان درآمد به 48 میلیون تومان رسید.

 هر چهار مورد ذکر شده در کنار رشد چشمگیر بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بوده که در نهایت موجب شده است کفپارس از زیان خالص 5 میلیارد و 348 میلیون تومانی رونمایی کند و برای هر سم زیان 535 ریالی شناسایی کند. بنابراین کفپارس در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 98، نصف سرمایه (10 میلیارد تومان) خود زیان ساخته است.

نکات مهم گزارش کفپارس

موجودی نقد: موجودی نقد کفپارس از چهار میلیارد و 157 میلیون تومانی به 921 میلیون تومان رسید. با توجه به نیاز به نقدینگی در شرکت، کاهش نقدینگی موجب می‌شود کفپارس به سمت دریافت تسهیلات رود و این امر هزینه مالی شرکت را افزایش خواهد و موجب عمیق‌تر شدن زیان خواهد شد.

دارایی ثابت مشهود: کفپارس در صورت مالی شش ماهه منتهی به خرداد 98 مبلغ 5 میلیارد و 214 میلون تومانی دارایی ثابت مشهود گزارش کرده است. با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت و شایعات بازار مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت می‌توان انتظار داشت ارزش دارایی‌های ثابت شرکت افزایش قابل توجهی را رقم بزند.

 

ارسال نظر

تازه ها