کد خبر 58020

صورت مالی سه ماهه اول سال 98 وبملت بررسی شد

سهم بانک ملت از درآمدهای مشاع در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98، 18برابر شده است و موجب شده است درآمد بانک ملت با رشد 10 درصدی به 296 میلیارد و 562 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بانک ملت در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 درآمد دو هزار و 966 میلیارد تومانی ساخته است. که هزار و 350 میلیارد تومان از درآمد شرکت مربوط سهم بانک از درامدهای مشاع و هزار و 615 میلیارد تومان از درآمد ملت مربوط به درآمدهای غیر مشاع است.

درامدهای بانک ملت در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10 درصد افزایش یافته است که در این میان سهم بانک از درآمدهای مشاع افزایش چشمگیری داشته اما درآمدهای غیرمشاع کاهش قابل توجه رقم زده است.

سهم بانک از درآمد مشاع 18 برابر شد

سهم بانک از درآمدهای مشاع در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97، مبلغ 75 میلیارد تومان است که در دروه سه ماهه منتهی به خرداد 98 به هزار و 350 میلیارد تومان رسیده است. افزایش سهم بانک از درآمدهای مشاع مربوط به افزایش هفت درصدی سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و  افزایش 89 درصدی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها است. علاوه بر این دو موضوع کاهش 15 درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری موجب شده است سهم بانک از درآمد مشاع 18 برابر شده است. 

درآمد غیر مشاع بانک ملت به دلیل کاهش منابع درآمدی حاصل از مبادلات ارزی کاهش یافت

درامدهای غیر مشاع بانک ملت در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 39 درصدی داشته است. عامل اصلی کاهش درآمدهای غیرمشاع مربوط به درآمد حاصل از نتیجه مبادلات ارزی است. نتیجه مبادلات ارزی در سه ماهه منتهی به خرداد 97 درآمد هزار و 300 میلیارد تومانی را برای بانک ملت در بر داشته است که این مبلغ در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 به 117 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب نتیجه مبادلات ارزی بانک ملت هزار و 183 میلیارد تومان کاهش داشته است.

هزینه بانک ملت چهار درصد افزایش یافت

مجموع هزینه بانک ملت در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش اندک چهار درصدی داشته و به دو هزار و 334 میلیارد تومان رسیده است. در میان هزینه‎های بانک ملت، هزینه‌های کارکنان 52 درصد افزایش داشته و به 941 میلیارد تومان رسیده و سایر هزینه‌های اجرایی سه درصد رشد داشته و به 612 میلیارد تومان رسیده است.

اما هزینه‌های مطالبات مشکوک الوصول، هزینه مالی و هزینه کارمزد بانک در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ملت با کاهش 40 درصدی (معادل 137 میلیارد تومان) به 203 میلیارد تومان رسیده است. هزینه مالی بانک ملت نیز در این دوره یا کاهش 16 درصدی به 281 میلیارد تومان و هزینه کارمزد با کاهش 16 درصدی به 296 میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین با توجه به افزایش و کاهش در بخش‌های مختلف هزینه‌‌ای بانک ملت در نهایت هزینه بانک ملت با افزایش اندک 4 درصدی به 234 میلیارد تومان رسیده است.

وبملت برای هر سهم سود 79 ریالی شناسایی کرد

درآمد بانک ملت 10 درصد رشد داشته و هزینه بانک چهار درصد افزایش یافته است در نهایت این موضوع موجب شده است سود قبل از کسر مالیات بانک ملت با افزایش 37 درصدی به 631 میلیارد تومان برسد. بانک ملت در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 مبلغ 237 میلیارد و 574 میلیارد تومان مالیات بر درآمد اعطا کرده است که 8% از مجموع درآمد را شامل می‌شود. در نهایت سود خالص بانک ملت به 394 میلیارد تومان رسیده است و برای هر سهم سود 79 ریالی شناسایی کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها