رییس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد امسال در قانون بودجه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکت…