معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: بورس کالا بستر شفافی در اقتصاد به شمار می رود که می تواند عرضه املاک مازاد…

شرکت ها