بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، در ۶ ماه ابتدایی سال جاری بیش از…