بستان
  • یک قطار باری در ۳ کیلومتری تیکمه داش بستان آباد با تلی از برف برخورد و دچار سانحه شد

  • ساختمان سه طبقه در شهر بستان آباد در اثر گودبرداری غیراصولی در ملک مجاور فروریخت! گود برداری در ملک مجاور این ساختمان که قرار است در آن مجتمع تجاری احداث شود علت فروریختن ساختمان بوده است. به گفته ی شاهدان، ساکنان این ساختمان حدود ۱۰ دقیقه قبل از فروریختن کامل با هوشیاری یکی از کارگران تخلیه شده بودند و خوشبختانه این حادثه، خسارت جانی نداشت.

تازه ها

element('newsstudios/FRONT_L'); ?>