مجید بنویدی
کارشناس ارشد صنعت بیمه
مجید  بنویدی

مقالات

  • یک الزام جدی

    بیمه به عنوان صنعتی که برای پذیرش و انتقال ریسک‌های جامعه بشری ‌ایجاد شده است، از نظر سلامت و استحکام مالی از اهمیت بالایی برخوردار است.