کد خبر 92613

طبق گزارش مرکز آمار ایران

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران قیمت نهاده های ساختمانی در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 با افزایش قیمت روبرو شده اند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مرکز آمار متوسط قیمت نهاده‌های ساختمان در بهار امسال را منتشر کرد.  در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد «قوطی زیرکلید»  به ۹ هزار و ۶۵۸ ریال رسید که با ۰.۲ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

تغییرات نسبت به زمستان ۹۸

در بهار سال ١٣٩٩ متوسط قیمت هر متر «سیم برق ١×١ میلیمتر» به ۱۸ هزار و ۵۷۹ ریال رسید که با ۵۹.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است.

در همین فصل، متوسط قیمت هر عدد «سرپیچ معمولی»  به ۳۹ هزار و ۶۳۲ ریال بوده که با ٤٠.٨ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

متوسط قیمت یک دستگاه «آسانسور» نیز به یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۷۸۹ ریال رسید که با ٣٩.٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر کیسه ٥٠ کیلویی «سیمان پرتلند پاکتی»  به ۱۴۶هزار و ۳۵۰ ریال رسید که با ۱.۷ درصد کمترین افزایش، نسبت به فصل قبل را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر کیلوگرم  «صفحه ستون» ۱۰۱ هزار و ۶۵۰  ریال بوده است که با چهار درصد افزایش در رتبه بعدی کمترین افزایش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر رول ده متری «ایزوگام»  نیز برابر یک میلیون و ۸۳۴ هزار ریال بوده است که با ۴.۹ درصد افزایش، رتبه سوم کمترین درصد افزایش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل

در فصل بهار سال ١٣٩٩ متوسط قیمت یک دستگاه «آسانسور» به یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۷۸۹ ریال رسید که با ۸۱.۸ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است.

در همین فصل متوسط قیمت هر دستگاه  «آبگرمکن دیواری» ۱۲ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۸۴ ریال بوده است که با ۷۱ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

متوسط قیمت هر کیلوگرم «صفحه ستون» نیز به ۱۰۱ هزار و ۶۵۰ ریال رسید که با ٦٣.٢ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر متر  «سیم برق ۱.۵×١ میلیمتر»  به ۱۶ هزار و ۶۱۳ ریال رسید که با ٤٥.٧ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین کاهش قیمت را داشته است.

در همین فصل متوسط قیمت (دستمزد ماهیانه) هر هشت ساعت کار در ٢٦ روز کاری «مهندس عمران»  به ۵۹ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۵۰ ریال رسید که با  ٤٤.٧ درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر متر «سیم برق ١×١ میلیمتر»  نیز برابر ۱۸ هزار و ۵۷۹ ریال بوده که با ۲۱.۶ درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

منبع: ایرنا 

ارسال نظر

تازه ها