کد خبر 62225

قیمت هر کیلو ران گوسفندی 94 هزار و 600 تومان و هر کیلو گوشت گوسفندی امروز 121 هزار تومان است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در یک ماه گذشته شاهد افزایش قیمت 3 هزار تومانی در مرغ، 10 هزار تومان در گوشت گوساله و ثبات در قیمت گوشت گوسفند بوده ایم. در ادامه گزارش قیمت انواع گوشت ها آورده شده است.

مرغ

قیمت هر کیلو گوشت مرغ 13 هزار و 750 تومان ، هر کیلو ران مرغ 22 هزار و 480 تومان، فیله مرغ 25هزار و 500 تومان، کتف مرغ کیلویی 13 هزار و 200 تومان، سینه مرغ کیلویی 25 هزار و 500 تومان، هر کیلو ساق مرغ 28 هزار و 800 تومان ، گردن مرغ کیلویی 8 هزار تومان و سینه مرغ بدون استخوان با کتف کیلویی 23 هزار و 400 تومان است.

گوسفند

قیمت هر کیلو ران گوسفندی 121 هزار تومان ، شقه گوسفندی کیلویی 99 هزار و 750 تومان، هر کیلو گردن گوسفندی 96 هزار و 800 تومان، راسته با استخوان گوسفندی کیلویی 101 هزار و 850 تومان، آبگوشتی کیلویی 69 هزار تومان و ماهیچه گوسفندی کیلویی 130 هزار و 900 تومان، چرخ کرده گوسفندی کیلویی 112 هزار و 500 تومان، خوشرتی گوسفندی کیلویی 165 هزار تومان و سردست گوسفندی کیلویی 95 هزار تومان به فروش می رسد.

گوساله

امروز قیمت هر کیلو ران گوساله 94 هزار و 600 تومانف سردست گوساله کیلویی 91 هزار و 300 تومان، خورشتی گوساله کیلویی 99 هزار و 600 تومان، چرخ کرده گوساله کیلویی 92 هزار و 300 تومان و ماهیچه گوساله کیلویی 95 هزار و 600 تومان است.

 

ارسال نظر

تازه ها