کد خبر 53145

در یک هفته گذشته قیمت گوشت و مرغ در بازار روند افزایشی گرفته و مرغ از کیلویی 10 هزار و 500 تومان به 11 هزار و 500 تومان رسیده استو

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، قیمت گوشت و مرغ در بازار سال جاری در ابتدا صعودی و بعد از اتمام ایام نوروز روند کاهشی پیدا کرد و قیمت مرغ از کیلویی 18 هزار تومان به 10 هزار و 500 تومان رسید و قیمت هر کیلو گوشت ران گوسفندی از کیلویی 135 هزار تومان به 120 هزار تومان رسید.دلیل این کاهش قیمت گوشت عدم صادرات و افزایش واردات گوشت می توان عنوان کرد.اما در یک هفته گذشته قیمت ها دوباره روند صعودی گرفته و با افزایش قیمت همراه شده است.

قیمت گوشت گوساله

قیمت گوشت گوسالهبا کاهش قیمت همراه شده است و قیمت هر کیلو گوشت ران گوساله به کیلویی95 هزار تومان رسیده است.قیمت سردست گوساله کیلویی 90 هزار تومان، خورشتی گوساله کیلویی 102 هزار تومان و چرخ کرده گوساله کیلویی 96هزار و 700 تومان اعلام شده است.

 

قیمت مرغ

قیمت مرغ در هفته سوم خرداد روند افزایشی نسبت به هفته گذشته داشته است.

امروز در تاریخ 22 خرداد ماه 1398 قیمت هرکیلو مرغ کامل 11 هزار تومان، ران مرغ با افزایش قیمتی که داشته است به کیلویی 18 هزار و 880 تومان رسیده است.،ساق مرغ کیلویی 23 هزار تومان، سینه مرغ با افزایش قیمت به کیلویی 23 هزار و 400 تومان، فیله مرغ کیلویی24 هزار و 600 تومان و بال مرغ کیلویی17 هزار تومان برسیده است.

قیمت گوشت گوسفندی

روند قیمت گوشت گوسفندی در بازار دوباره نسبت به روز گذشته صعودی بوده است.

قیمت هر کیلو گوشت ران گوسفندی با استخوان با قیمت کیلویی 120 هزار تومان در بازار به فروش می رسد. شقه گوسفندی کیلویی 96 هزار تومان، گردن گوسفندی کیلویی 99 هزار تومان، آبگوشتی کیلویی68 هزار تومان، ماهیچه ی گوسفندی کیلویی 126 هزار و 500 تومان و خورشتی گوسفندی کیلویی170 هزار تومان است.

 

ماهی و میگو

قیمت هر کیلو ماهی قرل آلا امروز  کیلویی 30 هزارتومان، ماهی سالمون کیلویی 39 هزار و 600 تومان، هرکیلو ماهی شیر  43 هزار و 200 تومان، میگو با سر کیلویی 99 هزار تومان، میگو پاک شده نیز کیلویی 199 هزار و 200تومان به فروش می رسد.

 

ارسال نظر

تازه ها