قیمت عمده فروشی سیب زمینی از 5 تا 7 هزار تومان به 4 تا 6 هزار تومان در میادین میوه و تره بار کاهش یافت.

تازه ها