رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در سخنانی دلیل اصلی گرانی موز را بسته شدن مرز ترکیه و قطع واردات از اکوادور اعلام کرد…

تازه ها