هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر از افزایش قیمت شکر به کیلویی 6 هزار و 300 تومان در درب کارخانه خبر داد.

تازه ها