بازار گوشی همراه به دلیل وابستگی که به قیمت ارز در بازار دارند باعث شده تا به میزان افزایش قیمت ارز، قیمت این کالا هم…

تازه ها