قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در در سومین جلسه ستاد تنظیم گفت: هر‌گونه افزایش قیمت به بهانه…

تازه ها