رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت قیمت گوجه فرنگی افزایش یافته اما این افزایش قیمت ها مقطعی است.

تازه ها