ارسال نظر

 • صغرای

  0 0

  بر گوش کفتار پیر حتما ایشان ربازی دهید ولی مراقب باشید
  بابامکر دولت خود انتقالی نگیرد گرفتار شود شاید این مورد سیلی محکمی باشد

 • جاوید

  0 0

  افتخار ماست سردار سلیمانی بمانند سردار سورن

تازه ها