کد خبر 72781

دکتر حسن محدثی گیلوایی یک استاد دانشگاه که به عنوان کارشناس برنامه برای آسیب شناسی حوادث اخیر به برنامه زاویه رفته بود ، سخنان بی سابقه ای به زبان آورد و گفت:صداوسیما بطور سیستماتیک دروغ می گوید و من همیشه بخاطر شرکت در برنامه شما مورد نقد دانشجویانم هستم.

حجم ویدیو: 13.56M | مدت زمان ویدیو: 00:03:52
ارسال نظر

تازه ها