کد خبر 47526

واعظی می گوید: 4 سال است قیمت سوخت تغییر نکرده است و استفاده از بنزین بسیار زیاد شده است. باید این مصرف مدیریت شود. اگر افزایش قیمت داشته باشیم بحث شده تا صرف نیازمندان و یا صندوقی برای جبران خسارات در اتفاقات شود. هیچ جمع بندی تا کنون نشده است

ارسال نظر

تازه ها