کد خبر 44320

کارکتر من در این برنامه نزدیک به شخصیت من در دنیای واقعی است.توقع داشتم در بخش های دیگر هم برنامه جایزه بگیرد

من باعث شدم کسانی که تلویزیون نمی بینند به تماشای تلویزیون برگردند


ارسال نظر

تازه ها