ارسال نظر

  • علی

    0 0

    وجدانا نیروهای شهرداری چگونه استخدام می شوند چه نهادی صلاحیت کارمندان شهرداری را بررسی می کند چرا اینقد آدم بی سواد با سطح شعور پایین جذب شهرداری می شوند

  • محمد

    0 0

    متاسفانه و بدبختانه اینگونه رفتار در بیشتر سازمانها و ادارات دولتی انجام میشه ولی این یکی پخش شده و مردم دیدن رفتار بعضی از کارمندان دولتی البته بعضی از آنها هم با ارباب رجوع بسیار زشت و تند است

تازه ها