ارسال نظر

 • ناشناس

  5 16

  اولا گزارشگر افغانی توهین نکرد عین واقعیت را گفت. اگر گفتن سخن حق را شما توهین تلقی می کنید جای تعجب ندارد چون از بس دروغ گفتید و دروغ شنیدید که حتی شنیدن سخن راست برایتان سخت هضمی می کند.

  اما جناب انصاریان!
  جواب سخیفانه تان نشان داد که چقدر ذهن کوچکی داری!نشان داد که فقط ادای بزرگی درمیاری و الا در واقعیت بچه ای بیش نیستی بچه ای که طاقت شنیدن حرف حق را نداره

 • شیوای بلخی

  0 0

  گزارشگر افغان هم مقصر است اما او یک شبکه خصوصی هست که حتی به رئیس جمهورش هم توهین میکنه .
  نباید جناب اتصاریان خود راذی حق برای ملتی بدونه که بخشی از عامل ناامنی ومهاجرتشان دخالت همسایگان هست وآیا ایران هم مدیون امریکاست که صدها هزار مهاجر رادرخود جای داده است

تازه ها