کد خبر 32551

برنامه من و شما با مجری گری آرش ظلی پور و نوع برخورد او با مسعود فراستی مهمان برنامه واکنش های زیادی را در پی داشت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، برنامه من و شما با مجری گری آرش ظلی پور و نوع برخورد او با مسعود فراستی مهمان برنامه واکنش های زیادی را در پی داشت. 


ارسال نظر

  • احسان

    0 0

    برای پاسخ دادن به فراستی که من هم به شدت به او نقد،دارم می توان از روش شادروان علی معلم در مناظره با فراستی در نقد فیلم حکم کیمیایی بهره برد که مودبانه و منطقی فراستی را ضربه نمود روش ظلی پور بسیار بی ادبانه بود و معلوم بود که با پیش فرض توهین و انتقام او را دعوت کرده بود که روشی از پیس باخته است همچنین ظلی پور می تواند مناظره همایون اسعدیان با فراستی را بببند و یاد بگیرد تاسف بر تلویزیونی که این جوان جو گیر مجری آن شده و باخت پشت باخت برای تلویزیون رقم زده !"

تازه ها