برنامه بازیها و زمانبندی المپیک 2020 توکیو پس از نشست مسئولان برگزاری این بازیها اعلام شد.

تازه ها