کد خبر 62235

بررسی ها از بازار مسکن تهران حاکی از این است که قیمت ماهیانه مسکن در 18 منطقه تهران مکتوقف و منفی شده است و تنها در چهار منطقه 3، 8، 16 و 21 نرخ‌ها تا حد اندکی افزایش داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نبض بازار مسکن در 18 منطقه‌ تهران متوقف و قیمت ماهیانه منفی شد. آمار گویای آن است که مردادماه 1398 قیمت آپارتمان در مناطق 1، 2، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 21 و 22 نسبت به ماه قبل کاهش داشته و تنها در چهار منطقه از تهران شامل 3، 8، 16 و 21 نرخ‌ها تا حد اندکی افزایش را به ثبت رساند. بیشترین افت قیمت ماهیانه  در منطقه 19 با 8.8 درصد کاهش مربوط می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن در منطقه 1 تهران از میانگین 29.8 میلیون تومان در هر متر مربع در تیرماه به 28.2 میلیون  تومان در مردادماه کاهش یافته است است. در منطقه 2 متوسط قیمت در تیرماه متری 21.3 تومان بوده که در مردادماه به 20.5 میلیون تومان رسیده است.

در منطقه 3 اما با افزایش 3.7 درصدی قیمت مواجه بودیم بدین ترتیب که میانگین قیمت از 23.7 میلون تومان در تیرماه به 24.6 میلیون تومان در مردادماه رسیده است.

در منطقه 4 میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تیرماه 13.5 تومان بوده که با کاهش 3.7 درصدی مردادماه به 13 میلیون  تومان رسیده  است. در منطقه 5 نیز قیمت در تیرماه 16.4 میلیون تومان بود که در مردادماه به 16.3 میلیون تومان رسید. قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه 6 در تیرماه 17.1 میلیون بوده که در مردادماه به 16.2 میلیون تومان رسیده است. در منطقه 7 قیمت‌ها به ترتیب 12.8 و 12.4 میلیون تومان در تیرماه و  مردادماه 1398 گزارش شده است.

در منطقه 8 البته قیمت‌ها افزایش یافت و از 12.5 میلیون تومان در هر متر  مربع به 13.3 میلیون تومان رسید. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که منطقه  8 در نوسانات قیمتی از مناطق همجوار خود عقب بود. در منطقه 9 قیمت هر متر مربع مسکن در تیرماه 9.4 میلیون تومان بود که در مردادماه به 9 میلیون تومان رسید. درمنطقه  10 میانگین قیمتن آپارتمان در تیرماه 9.2 میلیون  تومان بود که در مردادماه 8.8 میلیون تومان شد.

میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در سایر مناطق تهران در تیرماه و مردادماه 1398 بدین شرح است:

منطقه 11 تیرماه 9.4 میلیون تومان، مردادماه 9 میلیون تومان

منطقه 12 تیرماه 7.8 میلیون تومان، مردادماه 7.8 میلیون تومان

منطقه 13 تیرماه 12.4 میلیون تومان مردادماه 12.3 میلیون تومان

منطقه 14 تیرماه 10.5 میلیون تومان، مردادماه 9.7 میلیون تومان

منطقه  15 تیرماه 7.4 میلیون تومان، مردادماه 7 میلیون تومان

منطقه 16 تیرماه 7.1 میلیون تومان، مردادماه 7.4 میلیون تومان

منطقه 17 تیرماه 6.8 میلیون تومان، مردادماه 6.7 میلیون تومان

منطقه 18 تیرماه 6.1 میلیون تومان، مردادماه 5.9 میلیون تومان

منطقه 19 تیرماه 6.8 میلیون تومان، مردادماه 6.2 میلیون تومان

منطقه 20 تیرماه 6.2 میلیون تومان، مردادماه 6.5 میلیون تومان

منطقه 21 تیرماه 10 میلیون تومان، مردادماه 9.3 میلیون تومان

منطقه 22 تیرماه 12.2 میلیون تومان، مردادماه 11.7 میلیون تومان

کارشناسان می‌گویند روند کاهنده قیمت مسکن شهر تهران که از تیرماه آغاز شده ادامه‌دار خواهد بود. البته این فرآیند تا مدتی طول می‌کشد و قیمت‌ها در یک سطح به ثبات می‌رسد. مقایسه رشد بازار مسکن نسبت به ارز در اواخر تیرماه 1398 نشان می‌دهد که از ابتدای دو سال قبل تا کنون قیمت مسکن 205 درصد و قیمت دلار 197 درصد رشد داشته‌اند. با این حساب، اگر نوسانات نرخ دلار به عنوان مبنایی برای جهش قیمت مسکن تلقی شود ظرفیت این بازار تکمیل شده است. کارشناسان نیز روند نزولی یا دست کم متمایل شدن رشد قیمت ماهیانه به صفر را محتمل‌ترین گزینه در این بازار می‌دانند.

منبع: ایسنا 

ارسال نظر

تازه ها