کد خبر 59058

قیمت مسکن در 5 سال گذشته حدود 243 درصد افزایش یافته است اما این درصد تغییرات در مناطق مختلف متفاوت است. در این گزارش درصد تغییرات قیمت مسکن را آورده ایم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بااقتصاد، قیمت مسکن در 5 ساله گذشته روند صعودی را طی کرده است. در مدت 5 سال گذشته قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از 3 میلیون و 870 هزار تومان به متری 13 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است. در ادامه گزارش رشد قیمت مسکن در 6 منطقه تهران را مورد بررسی قرار داده ایم.

منطقه 7 

قیمت مسکن در منطقه 7 تهران از متری 3 میلیون و 890 هزار تومان به متری 13 میلیون و 160 هزار تومان رسیده است یعنی در 5 سال گذشته حدود 237.96 درصد افزایش قیمت یافته است.

امروز برای خرید یک واحد مسکونی در منطقه 7 تهران باید به طور متوسط 942 میلیون و 430 هزار تومان هزینه کرد.

منطقه 8

قیمت مسکن در منطقه 8 تهران در 5 سال گذرشته با افزایش قیمت 230.73 درصدی مواجه شده است.متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال 93 متری 3میلیون و 960 هزار تومان بوده است و امروز متوسط قیمت هر مترمربع قیمت مسکن به متری 12 میلیون و 640 هزار تومان رسیده است.

منطقه 9

قیمت مسکن در منطقه 9 تهران بسیار کمتر از دو منطقه دیگر که در این گزارش مورد بررسی قرار داده ایم، است.قیمت هر متر مربع مسکن در 5 سال گذشته منطقه 9 تهران از متری 2 میلیون و 710 هزار تومان به 9 میلیون و 320 هزار تومان رسیده است یعنی در نیم دهه گذشته قیمت مسکن در این منطقه حدود 250.87 درصد افزایش داشته است.

منطقه 10 

روند افزایش قیمت مسکن در منطقه 10 تهران صعودی تر از دیگر مناطق این دسته بررسی بوده است. در نیم دهه گذشته قیمت مسکن در این منطقه 257.90 درصد افزایش یافته است و از متوسط متری 2 میلیون و 810 هزار تومان به 9 میلیون و 810 هزار تومان رسیده است. برای خرید یک واحد مسکونی در این منطقه باید  حدود 575 میلیون تومان هزینه کرد.

 

ارسال نظر

تازه ها