کد خبر 58734

در 5 سال گذشته متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 5 سال اخیر در تهران از 3میلیون و 780 هزار تومان به 13 میلیون 300 هزار تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 5 سال اخیر تهران با رشد 10 میلیون تومانی همراه شده است.کتوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مردادماه 1393 حدود 3 میلیون و 780 هزار تومان و امروز متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود 13 میلیون و 300 هزار تومان بوده است.این بدین معنا است که قیمت مسکن در 5 سال اخیر حدود 243.60 درصد رشد قیمت داشته است.

در سال 1393 افراد می توانستند با متوسط قیمت 350 میلیون تومان یک واحد مسکونی 100 متری در تهران خریداری کنند اما امروز برای خرید یک واحد مسکونی در تهران به طور متوسط باید یک میلیارد و 324 میلیون تومان هزینه کرد.

رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف

متوسط رشد قیمت مسکن در منطقه یک تهران در 5 سال گذشته بیشتر از رشد متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران بوده است و حدود 252 درصد افزایش قیمت داشته است و از متری 8 میلیون و 810 هزار تومان به متری 31 میلیون و 60 هزار تومان رسیده است.

 در 5 سال گذشته متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه 2 تهران حدود 279.37 درصد افزایش قیمت داشته است و از متوسط متری 5میلیون و 600 هزار تومان به متری 21 میلیون و 240 هزار تومان رسیده است.

منطقه 3 تهران متوسط قیمت هر نتر مربع مسکن در سال 1393 حدود 7 میلیون و 850 هزار تومان بوده و امروز قیمت آن به متری 24 میلیون و 420 هزار تومان رسیده است.یعنی حدود 210.89 درصد افزایش قیمت داشته است.

منطقه 123

منطقه 4 تهران قیمت مسکن همسو با متوسط رشد شاخص مسکن در 5 سال اخیر تهران داشته است و با این نمودار یکسان تغییر کرده است.

منطقه 5 تهران قیمت مسکن در 5 سال اخیر از متری 4میلیون و 440 هزار تومان به کتری 17 میلیون و 10 هزار تومان رسیده است.

منطقه 6 تهران با افزایش قیمت بسیار بیشتری از شاخص مسکن با تغییر قیمت در 5 سال اخیر مواجه شده است و از متری 5میلیون و 870 هزار تومان به متری 19 میلیون و 60 هزار تومان رسیده است.یعنی چیزی حدود 230 درصد افزایش قیمت داشته است

منطقه 456

ارسال نظر

تازه ها