کد خبر 46176

با اقتصاد گزارش می دهد:

در شهرهای مختلف افراد برای خرید مسکن چه تسهیلاتی را می توانند دریافت کنند؟ این سوالی است که اکثر افراد با آن مواجه می شوند که در این گزارش تیم با اقتصاد تلاش دارد تا پاسخ آن را با تماتم جزئیات بدهد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، وام های مسکن انواع مختلفی دارند که یکی از آن ها برای زوجین است. افرادی که تا به حال وام مسکن دریافت نکرده اند و زوج هستند می توانند از شرایط این وام برای خرید مسکن استفاده کنند.این وام انواع مختلفی دارد که هر کدام متناسب با شرایط خاصی است که ممکن است هر متقاضی کننده ای داشته باشد. این وام ها به صورت لزیر است:

انواع وام مسکن زوجین

  1. وام مسکن زوجین خانه اولی :یکی از تسهیلاتی که افراد متاهل می توانند از آن استفاده کنند، وام مسکن خانه اولی است که در حوزه صندق پس انداز مسکن یکم قرار می گیرد. سقف مبلغ این وام برای متقاضی کنندگان این وام به سه گروه تهران، کلان شهر و شهرهای کوچک تقسیم بندی می شود.
  • تهران

سقف این نوع وام برایمتقاضیان تهران 160 میلیون تومان با سود هشت درصد است،افراد برای دریافت این وام باید  80 میلیون تومان را به مدت یکسال نزد بانک به صورت سپرده قرار دهند.مدت زمان بازپرداخت این وام 12 ساله است و مبلغ پرداختی اقساط ماهیانه یک میلیون و 731 هزار تومان است.میزان سود دریافتی این تسهیلات 89 میلیون و 264 هزار تومان است.

  • کلان شهرهای مشهد و اصفهان و...

مبلغ این وام برای این متقاضیان 120 میلیون تومان با سپرده 60 میلیون تومان به صورت سپرده یکساله در بانک است.اقساط ماهانه این وام یک میلیون و 298 هزار تومان که با احتساب سود 8 درصد به مدت 12 سال، می توان گفت که سود دریافتی این تسهیلات برای متقاضیان آن 66 میلیون و 912 هزار تومان است.

  • شهرهایی با جمعیت پایین تر از 200 هزار نفر

مبلغ این وام 80 میلیون تومان است، یعنی به هر یک از زوجین نفری 40 میلیون تومان وام داده می شود،برای دریافت این تسهیلات باید مبلغ 40 میلیون تومان به مدت یکسال در بانک به صورت سپرده بگذارند.سود این تسهیلات 8 درصد با اقساط ماهانه 865 هزار تومان است.سود دریافتی این وام برای گیرندگان این تسهیلات 44 میلیون و 560 هزار تومان می شود.

لازم به ذکر است که این تسهیلات با این مبالغی که در گزارش آورده شده است فقط به زوجینی تعلق می گیرد که از تسهیلات و یا وام مسکن دیگری استفاده نکرده اند و واحد مسکونی مورد نظر در بافت غیر فرسوده شهر قرار دشته باشد.

 

  1. وام مسکن زوجین با خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن(تسه)

زوجینی که خانه اولی نیستند و نمی توانند از آن تسهیلات بهره مند شوند می توانند از این وام نیز استفاده کنند، شرایط دریافت این وام بدین صورت است که بایداوراق تسه را از فرابورس خریداری کنند .یکی از دغدغه افراد برای گرفتن وام مسکن این است که نمی توانند پولی را به صورت سپرده نزد بانک بگذارند، به همین دلیل شاید از گرفتن وام مسکن منصرف شوند، اما این زوجین می توانند با استفاده از تسهیلات مسکن با خرید اوراق تسه، وام مسکن بدون سپرده گذاری دریافت کنند.

متقاضیان وام مسکن بدون سپرده گذاری بلند مدتمی توانند با خرید اوراق تسه بدون سپرده گذاری در بانک ، از این تسهیلات استفاده کنند.سقف مبلغ این تسهیلات برای متقاضیان آن متفاوت است و به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شود :

  • تهران

زوجین ساکن تهران 100 میلیون تومان وام مسکن با نرخ سود 17.5 درصد می توانند دریافت کنند.متقاضیان برای دریافت این اوراق باید 200 برگ اوراق تسه از فرابورس خریداری کنند.قیمت این اوراق متغییر است و افراد در زمان خرید می توانند به سایت مدیریت فناوری بورس تهران بخش فرابورس مراجعه کنند و از آخرین قیمت آن با خبر شوند.مدت زمان بازپرداخت این اوراق 12 ساله با اقساط یک میلیون و 665 هزار تومان به صورت ماهانه است.البته اگر خانه مذکور در بافت فرسوده باشد نرخ سود این تسهیلات 16 درصد با اقساط ماهانه یک میلیون و 468 هزار تومان به مدت 15 سال است.

  • کلان شهرهایی مانند اصفهان ، مشهد، تبریز و...

سقف مبلغ این وام برای متقاضیان شهرهای بالای 200 هزار نفر 80 میلیون تومان است که برای دریافت آن باید 160 برگه اوراق تسهیلات تسه خریداری شود.زمان بازپرداخت این وام 12 ساله با اقساط ماهیانه 1میلیون و 323 هزار تومان است که نرخ سود این تسهیلات 17.5 درصد است.اما اگر خانه در بافت فرسوده باشد نرخ سود آن 16 درصد با اقساط یک میلیون و 174 هزار تومان به مدت 15 سال است.

  • شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت

مبلغ این وام 60 میلیون تومان با نرخ سود 17.5 درصد برای خانه های خارج از بافت فرسوده است که اقساط این تسهیلات 992 هزار تومان به مدت 12 سال است.اما اگر مسکن در منطقه فرسوده باشد سود آن 16 درصد با اقساط 881 هزار تومان به مدت 15 سال است.

  1. وام جعاله

افراد متاهل که وام مسکن دریافت کرده اند می توانند برای تکمیل وام مسکن های خود در کنار این وام ها، از تسهیلات وام جعاله استفاده کنند که مبلغ این وام برای زوجین 20 میلیون تومان است که با خرید 40 برگه اوراق تسه می توانند آن را دریافت کنند.سود این تسهیلات 17.5 درصد با بازپرداخت 5 ساله و پرداخت مبلغ 502 هزار تومان به صورت ماهیانه است.

 

اواع تسهیلات

جمعیت

سقف تسهیلات(میلیون تومان)

سود(درصد)

اقساط

مدت بازپرداخت (سال)

شرایط

خانه یکم

تهران

160

8

1,731,000

12

سپرده یکساله به مبلغ 80 میلیون تومان

کلان شهرهایی مانند مشهد-اصفهان-تبریز و ...

120

8

1,298,000

12

سپرده یکساله به مبلغ 60 میلیون تومان

پایین 200 هزار نفر

80

8

865,000

12

سپرده یکساله به مبلغ 40 میلیون تومان

اوراق مسکن(خارج از بافت فرسوده)

تهران

100

17.5

1,665,000

12

خرید 200 برگه اوراق تسه

کلان شهرهایی مانند مشهد-اصفهان-تبریز و ...

80

17.5

1,323,000

12

خرید 160 برگ اوراق تسه

پایین 200 هزار نفر

60

17.5

992,000

12

خرید 120 برگه اوراق تسه

اوراق مسکن(داخل بافت فرسوده)

تهران

100

16

1,468,000

15

خرید 200 برگه اوراق تسه

کلان شهرهایی مانند مشهد-اصفهان-تبریز و ...

80

16

1,174,000

15

خرید 160 برگه اوراق تسه

پایین 200 هزار نفر

60

16

881,000

15

خرید 120 برگه اوراق تسه

وام جعاله

 

20

17.5

502,000

5

خرید 40 برگه اوراق تسه

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها