کد خبر 32687

مجردهایی که در شهر تهران تصمیم به اخذ وام مسکن به مبلغ 110 میلیون تومان دارند می‌توانند با توجه به این گزارش که توسط تیم اقتصادی با اقتصاد بررسی شده است اقدام کنند.

اولین وام مسکنی که افراد مجرد در شهر تهران می‌توانند اخذ کنند، وام مسکن خانه اولی است که مبلغ این وام برای مجردها 80 میلیون تومان با سود 8 درصد است. اقساط پرداختی این وام ماهانه 865 هزار تومان است و میزان سود پرداختی شما به بانک 45 میلیون تومان و میزان کل بازپرداخت وام به بانک 124 میلیون و 560 هزار تومان است و مدت بازپرداخت این وام 12 سال است.

نکته مهم در گرفتن این وام این است که فرد گیرنده وام باید حتما اولین خانه ای باشد که خریداری می کند.

این افراد می توانند در کنار این وام یک وام 10 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده مکمل و 20 میلیون تومان تسهیلات جعاله مسکن دریافت کنند.

افراد برای گرفتن این دو نوع وام حتما باید اوراق تسه خریداری کنند، برای خرید این اوراق بورسی افراد باید با دریافت یک کد بورسی به سایت مدیریت فناوری بورس تهران بخش فرابورس مراجعه کرده و از آخرین قیمت این اوراق با خبر شوند و خریداری کنند. قیمت این اوراق در تاریخ 11 آبان ماه 1397 ، معادل 76 هزار تومان است. برای وام جعاله که مبلغ 20 میلیون تومان است باید 40 برگ تسه و برای وام تسهیلات بدون سپرده مکمل که 10 میلیون تومان است 20 برگ تسه خریداری شود.یعنی روی هم رفته 50 برگ تسه باید از فرابورس ایران خریداری شود. افراد برای خرید 50 برگ اوراق تسه با قیمت 76 هزار تومان 3 میلیون و 800 هزار تومان پرداخت کنند. مدت زمان پرداخت وام جعاله 5 سال است، با پرداخت اقساط ماهانه به مبلغ 502 هزار تومان با سود 17.5 درصد. مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن مکمل 5 سال با پرداخت اقساط ماهانه 253 هزار تومان با سود 18 درصد.

یعنی افرادی که این 30 میلیون وام را دریافت می‌کنند، باید ماهانه 755 هزار تومان به مدت 5 سال پرداخت کنند و میزان سود پرداختی 30 میلیون وام 15 میلیون و 300 هزار تومان است.

وام

مبلغ وام

مبلغ قسط

کل پرداختی به بانک

میزان پرداخت سود

مبلغ پرداخت اوراق تسه

خانه اولی

80,000,000

865,000

124,560,000

44,560,000

 

جعاله

20,000,000

502,000

45,300,000

15,300,000

3,800,000

تسهیلات بدون سپرده

10,000,000

253,000

جمع کل

110,000,000

1,620,000

169,860,000

59,860,000

173,660,000

 

 

 

 

 

 

طبق این جدول برای گرفتن یک وام مسکن 110 میلیون تومانی باید ماهانه 1میلیون و 620 هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت کنید و میزان کل پرداختی نزد بانک 173 میلیون و660 هزار تومان است.

 

ارسال نظر

تازه ها