کد خبر 32346

بانک مرکزی با در نظر گرفتن شهر تهران به عنوان نمونه آماری چند و چون بازار در آبان‌ماه ۹۷ را مورد تحلیل قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تعداد آپارتمان های مسکونی در شهر تهران 6.9 هزار واحد مسکونی است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 26/7 و 53/6 درصد کاهش را نشان می دهد.

در آبان‌ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملاتی 91/8 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/6  و 91/5 درصد افزایش را نشان می دهد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال جاری حاکی از آن است که از مجموع 6855 واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم 44 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن

در آبان ماه سال جاری متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملاتی 91/8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/6 و 591/5 درصد را افزایش را نشان می‌دهد. در این میزان کمترین میزان رشد به منطقه 19 تعلق دارد.  

تحولات بازار معاملات در شهر ماهه سال جاری

تعداد معاملات در هشت ماهه اول سال 91/1 هزار واحد مسکونی بالغ گردیده است که در مقایسه با سال گذشته 19/9 درصد کاهش را نشان می دهد.

 

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در آبان ماه  سال 97 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 60 تا 70 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 9/4 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. دامنه‌های قیمتی 50 تا 60 و 70 تا 80 میلیون ریال به ترتیب با سهم های 9/1 و 9/0 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته است.  

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آبان ماه نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده برای واحدهای مسکونی با زیر بنای 50 تا 60 متر مربع معادل 14/4 درصد اختصاص داشته و واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70 و 70 تا 80 به ترتیب با سهم‌های 13/9 و 11/7 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آبان ماه سال جاری توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 1500 تا 3000 میلیون ریال با اختصاص سهم 17/1 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

ارسال نظر

تازه ها