کد خبر 18899

وام مسکن بدون سپرده بانک مسکن که برای خرید خانه در بافت فرسوده مورد تایید کارشناسان بانک مسکن پرداخت می شود با کاهش سود پرداختی برای این تسهیلات در ابتدای سال 97 همراه شد که جذابیت آن را افزایش می دهد در این گزارش به تفضیل به جزئیات نحوه دریافت این وام می پردازیم.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"،  دریافت وام مسکن این روزها ضرورتی برای خرید خانه در شهرهای مختلف است بنابرین در این زمینه برخی بانک های ایران اقدام می کنند و دولت نیز سیاست ها  و برنامه  هایی برای این وام پیشنهاداتی ارائه می دهد. در حال حاضر ارزانترین وام مسکنی که به متقاضیان داده می شود وام خرید مسکن در بافت فرسوده است این وام که با توجه به خانه اولی بودن یا نبودن با سود 6 تا 8 درصد ارائه می شود. براساس یک دستورالعمل تا پایان شهریور ماه 97 به افرادی که اقدام به خرید مسکن در این مناطق کنند با توجه به سکونت در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک به ترتیب60، 50 و 40 میلیون تومان پرداخت می شود اما برای دریافت این وام ملک مورد نظر چه ویژگی هایی باید داشته باشد، مسکن موردنظر باید کمتر از 15 سال عمر داشته باشد و آیین نامه 2800 را تائید کند ضمن اینکه مبلغ وام دریافتی باید کفاف80 درصد از وام مسکن موردنظر را  بدهد. خرید مسکن در بافت ناکارآمد شهری برای دریافت کننده وام با توجه به عمر دوازده ساله و 144 قسطی که برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است گویای این است که فرد مجرد در صورت سکونت در تهران، شهرهای بزرگ(با جمعیت بیش از 200 هزار نفر) و شهرهای کوچک به ترتیب قسطی معادلی 585 هزار تومان، 487 هزار تومان و 390 هزار تومان بپردازند. البته دریافت این وام از محل صندوق یکم محدودیت 5 ساله در دریافت وام  مجدد ایجاد می کند. 

ارسال نظر

تازه ها