طبق بررسی های میدانی انجام شده با نزدیک شدن به شروع مدارس، قیمت اجاره بهای مسکن کاهشی شد زیرا بسیاری از افراد نقل مکان…

تازه ها