وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد در آستانه روز خبرنگار، وعده خانه دار شدن این قشر را داد.

تازه ها