میانگین قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه 15 میلیون 658 هزار تومان ثبت شده است که نسبت به بهمن‌ماه تقریبا 9 درصد…

تازه ها