رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد متقاضیان وام مسکن با استفاده از خرید اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده…

تازه ها