تصمیم جدید بانک مسکن

براساس مصوبه جدید بانک مسکن زوج های که متقاضی وام مسکن برای دومین بار هستند درصورتیکه 5 سال از تاریخ اخذ تسهیلات با…

تازه ها