معاون وزیر راه

معاون وزیر راه و شهرسازی زمان آغاز ثبت نام شهرهای جدید در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن را هفته نخست آذرماه اعلام کرد.

تازه ها