کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن (تسه) در بورس اوراق بهادار طی مدت اخیر هزینه دریافت وام مسکن را به 14.5 میلیون تومان…

تازه ها