کد خبر 99666

طبق آمار منتشر شده از سازمان آمار شکر در یکسال گذشته 58 درصد افزایش قیمت داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، قیمت برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در مهر 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 112.4 درصد افزایش یافته و از 110174 ریال به 234043 ریال رسید. 

قیمت برنج تایلندی نیز در مهر 99 نسبت به مهر 98 در مجموع 71.4 درصد افزایش داشته و از 73999 ریال به 126812 ریال افزایش یافت. 

برنج طارم اعلا داخلی نیز با 28.4 درصد افزایش از 228530 ریال در مهر 98 به 293412 ریال در مهر 99 افزایش یافته است. 

براساس این گزارش قیمت تخم مرغ نیز از مهر 98 تا مهر 99 در مجموع 94.5 درصد افزایش داشته و از 80325 ریال به 156209 ریال رسیده است. 

همچنین قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در بازه زمانی مذکور  58.1 درصد افزایش یافته است.

ذرت داخلی و خارجی نیز به ترتیب از مهر 99 نسبت به مهر 98 به میزان 79.7  و 87.3 درصد افزایش قیمت داشته است. 


جدول مقایسه قیمت کالاهای اساسی و ضروری در مهر 99 و 98

فارس

ارسال نظر

تازه ها