کد خبر 99030

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تهیه بسته جدید حمایت مالیاتی برای مشاغلی که در اثر کرونا آسیب دیده‌اند، خبر داد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تهیه بسته جدید حمایت مالیاتی برای مشاغلی که در اثر کرونا آسیب دیده‌اند، خبر داد.

به گزارش بااقتصاد، امیدعلی پارسا، گفت: براساس این مصوبه، موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین‌ مهلت آن از تاریخ یکم آذرماه۱۳۹۹ تا یکم بهمن‌ماه۱۳۹۹ باشد، همچنین احکام اجرای ماده۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده۲۹ قانون ارزش ‌افزوده برای مدت مذکور، به‌مدت یک و نیم‌ماه تمدید می‌شود.

 

ارسال نظر

تازه ها